På förekommen anledningen – inbrott hos min granne när det har varit hemma – funderar man ytterligare över samhällsutvecklingen och vart är vi på väg.

Vi pratar mycket om värdegrund, i alla organisationer och
företag har ju dessa konsultutbildningar men vårt är vi egentligen på väg i
Sverige.

Anständighet, respekt och eget ansvar är ett ord som jag gärna vill lyfta
i detta sammanhang – anständighet i sitt beteende och ansvar för sina egna
handlingar samt respekt för samhället och samhällskontraktet mellan medborgare och staten

Men hur ser det ut idag?

Fackföreningspampar lurar till sig fördelar från sina medlemmars
pengar, vi alla försöka via olika tricks kommer undan med skatt eller skapa oss fördelar, politiker och
tjänstemän drar fördelar av sina positioner. Är vi alla är små fifflare och försöker
dra nytta och fördelar för oss själva ?. Låg och förordningar är mera
rekommendationer typ bör följas
istället ska följas.

Det börjar med vänskapskorruption, de dagliga lagbrotten i
trafiken, ignorerande av regler och förordningar i syfte att skapa sig fördelar.
Andra små tecken är att kasta skräp i vår omgivning, ger ej sittplatser i busen
till äldre och behövande, försök att lurar till sig fördelar från samhället, fuskar
med inlämningsuppgifter till staten, till att utnyttjar systemen för att lura
samhället stora penningbelopp som skulle behövas till annat. Detta förekommer till alla så kallade samhällsstrukturer.

Och allt detta sker på bekostnad av samhällets gemensamma
resurser. Organisationernas och de enskildas egna syften – går alltid före ett ansvar
för samhällets gemensamma uppgifter och resurshållning.

Har vi blivit en befolkning som bara tänker på sig själva – där girighet, bristande samhällsansvar och fiffel på alla nivåer är standard? Eller är det enbart girighet och avundsjuka
som styr vart beteende i syfte att skapa sig välstånd till varje pris, och inte
längre genom anständigt hederligt arbete och slit. Ju högre man kommer upp i
samhället desto mera riklig blir smörgåsbordet att lura samhället på sina
resurser? Ökar statusen för den enskilda
i samhället – genom att man har lyckats via ett finurligt upplägg att
tillskansa sig samhällets resurser? Ger det mera status eller respekt att komma
fram i samhället via vänskapskorruption, brott, fiffel än anständig arbete ? Vi pratar mycket om utanförskap – men anständighet
och respekt för samhället är något som bör vara grundkrav överallt – oberoende från
den enskildes ekonomiska livssituation. Särskild när man dra nytta av
samhällets resurser i välfärdsstatens Sverige.

Har vi blivit en befolkning som enbart tänker vad kan
samhället göra för mig och inte tvärtom?

Jag tänker på det äldre, vara föräldrar uppvuxen efter
kriget – det jobbade hård, klagade inte det byggde upp Sverige och även Tyskland
efter kriget till det tidigare välståndssamhällen som nu håller på gå sönder
eller förändras. Där gjorde man rätt för sig – visst fanns det även där överträdelser
av låg och förordning – men man hade en grundläggande anständighet och respekt
för samhället dess uppgifter. Det i sista hand man tog hjälp av samhället – att
klara sig själva med hederligt jobb och anständig har varit en statusmarkör, Man
visste utan att vi själva uppfyller varan del av samhällskontraktet fungerar
ingenting, vi alla har ett ansvar för hur samhället fungerar och hur det ser
ut.

Anständighet och respekt för samhällskontraktet – via eget
ansvar för samhällsutvecklingen är det som behövs. Det behövs ett stort
ansvarstagande av hela befolkningen för att komma tillrätta med detta problem
och för att vända spiralen tillbaka. Det inte försent – men tåget går snabbare åt
fel hål i Sverige och även i Europa – där denna trend forcerar även extremhögern eller extremvänstern i förhoppning att dessa har lösningar för att återskapa lag och ordning. Totalitära maktstater.
Kennedys gamla ord gäller fortfarande
Fråga inte vad samhället kan göra för Dig – utan vad Du kan göra för samhället