Bostadsbyggandet kommer
att minska

Bostadsbristen i Sverige ökar
och byggandet halveras under 2019 enligt prognoserna. En del hävdar i
debatten att problemet är hyresregleringen. Det är dock
inte självklart.

Genom systemet med
presumtionshyror har vi i praktiken marknadshyra för nybyggda
lägenheter. I Stockholms innerstad är hyran för en nybyggd trea
16.000 i månaden.

Amorteringskraven i kombination med de ökade kraven på bankerna att ha
säkerhet för sina lån har också lett till mindre efterfrågan på
bostadsrätter, vilket minskar byggandet.

Fri hyressättning skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden. Men det
skulle bero på att familjer som inte vill flytta tvingas göra det.
Problemet idag är att många som vill flytta inte har råd: Om man bor i en
förortsvilla och – t ex sedan barnen lämnat – vill flytta till en
liten bostadsrättslägenhet innebär reaskatten att man inte har råd att
köpa den. Det anständigaste för rörligheten är att
minska flyttskatten.

När det gäller byggandet av hyresrätter är systemet idag felaktigt. Dels
innebär bristen på förutsättningar för konkurrens att vi har ett
oligopol, vilket gör att Sverige – enligt EU:s statistik – bygger dyrast i
Europa. Lösningen är inte att vi som idag ger statliga subventioner
till privata bostadsbolag. Byråkratiseringen innebär att det inte
sällan tar 10 år från markanvisning till färdigbyggt. Eftersom ett
bygge alltid är starkt belånat är incitamentet att efter tio år
få tillbaka pengarna. Därför säljer man oftast till bostadsrätt. Och
med amorteringskraven och prognosen om ökade räntor har priserna på
bostadsrätter gått ner och därmed minskar byggandet.

Varje kommun har sina egna regler för bostadsbyggande. Grannkommuner kan t
ex ha olika klimatregler. Det gör att vi inte har en enda byggmarknad
utan 290. Därför drar sig småföretag och utländska företag för att
engagera sig. Jag satt – tillsammans med Göran Persson och Agneta
Dreber – för några år sedan i privata Nybyggarkommissionen. Vi föreslog
att Sverige skulle ha samma byggregler över hela landet så att vi blev
en marknad och därmed skulle få en kostnadspressande konkurrens.