Visst är det underbart med New Public Management i skolan.

Det finns ju olika styrsystem – det senaste 15 åren förordar många konsulter att man ska effektivisera och kvalitetssäkra utbildningsverksamhet – det räcker inte längre med systematisk kvalitetsarbete i syfte för att höja eleverna måluppfyllelse – nej nu ska industriella processer utvecklar skolan. Även vård och omsorg influeras av dessa ideer – självklart är det bra och viktig när man bygger bilar eller flytta väskor på Arlanda – men inom skola, vård och omsorg handlar det om människor som är olika och har olika behov och befinner i olika stadier av sin utveckling. Och självklar är det viktig att använda resurserna effektiv och rätt – ingen snack om detta ……..Men vad gör man
Det första vad man brukar göra att förbättrar styrsystemen – verksamheten ska ju styras och mindre tänka själva – men även kontrolleras. Borta är allt tillit ….att professionerna gör sitt jobb.

I praktiken innebär det en förvaltningen ( man får ju inte mera pengar) – tar bort folk som tidigare stödde verksamheterna – skolorna – skolutvecklare, controllers, ekonomiehandläggare(Rektorerna kan göra detta nu själva och behöver det hjälp kan det bekostas av deras egen budget.) Detta skapar ju utrymme för att utvecklar stabsfunktioner. För att utvecklar styrsystemet behöver man ju en egen ”stab” – det räcker inte längre att anlita den lilla kommunens samlade resurser. I staben ingår en egen IT chef, Service-Support Chef, Elevhälsochef, Fastighetsansvarig, Ekonomichef, Marknadschef, Kontorschef, HR-Chef, Kostchef och diverse enhetschefer. Det kostar och jag undrar om politiker har koll – att en förvaltning i en liten kommun har en lika stor lednings – chefgrupp som en kommundirektör…… Alla dessa chefer producerar ju egna uppgifter som verksamheterna(skolorna) ska följer och implementerar – samtidigt som det ska effektivisera och skära ner kostnader. Lärarna ska undervisar mera………

Det finns många duktiga effektiva fristående skolföretag som effektiv hanterar sina kostnader, där särskild lokaler och OH kostnader (förvaltningskostnader är laga).