Hållbarhet – det inte bara livsmedel och miljön det handlar
även om människan och samhällets humanistiska utveckling

Jag uppfattar att vara politiker, media och vi lever mera
och mera i nuet – och agerar istället på händelser än via visioner om framtiden
agerar på framtidens utvecklings och dess behov.

Har vi inte längre förmåga att ser till framtiden utanför
den snabba tekniska utvecklingen – i frågor som berör samhället, politiska
strukturer, makt och förändrade livsvillkor. Vi lägger mest fokus på den
tekniska utvecklingen och det tekniska perspektiv som ska det göra livet
lättare för oss – vi tänker inte på konsekvenser utifrån en humanistiska
mänskligt perspektiv.

Bästa exempel är social media – en otrolig framstegssaga för
människans informationsinhämtning – likvärdig och kunskapsutveckling. Ett
framsteg för demokratin – mer och mer kommer nu fram det risker i form av
ändrade människliga beteenden, behov att vara synlig och med – samt att
otroliga mängder data gör oss till en ”kartlagd” individ som kan påverkas via
riktad information och påverkan. Ingen har förutsatt påverkan av social media
på demokratin och den egna personliga utvecklingen.

Det är dags för vara politiker och oss själva att vakna – så
att framtiden drivs inte av den kalla tekniken, dess försäljare och deras
påverkan på samhället – utan av oss utifrån sociala värderingar, demokrati, humanism
och en hållbart utveckling med fokus på människan och miljön där vi befinner
oss. https://www.bing.com/videos/search?q=precht+english&&view=detail&mid=DFB1323C63096DF713A5DFB1323C63096DF713A5&&FORM=VRDGAR

Som ni vet läser jag mycket och blir inspirerad av Richard
David Precht en tysk filosof inom new science med fokus på framtiden samhällsutveckling
– lyssna gärna

https://www.bing.com/videos/search?q=precht&qpvt=precht&FORM=VQFRML

https://www.bing.com/videos/search?q=precht&view=detail&mid=799D09DB0D8F3444F884799D09DB0D8F3444F884&FORM=VIRE

https://www.bing.com/videos/search?q=precht&view=detail&mid=2C70B80E7BACC9F408B02C70B80E7BACC9F408B0&FORM=VIRE

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_David_Precht