När mörkret faller – är det svart att ser ljuset

Nu är det nästan ett år sedan när två händelser tät inpå
varandra – höll på att knäcka mig personligen. Det första när en manlig kollega
uppfattade en klapp på axeln, som hade till syfte att få kontakt, som en kränkning. Detta förstärkes
av ett handlande av min egen chef med dold agenda. Händelsen och konsekvenserna av handlande gjorde att ett
samarbete med min chef inte har varit möjligt länge. ( En extern utredning kunde inte styrka att jag
hade kränkt någon). Att man fick ett större avgångsvederlag, har varit ett litet tröst, men orden, hoten och det kränkande agerande mot ens person glömmer man inte –
detta sitter i djup i själen. Andra skulle har utnyttjad det inspelade hoten och utpressning – men vem skulle hjälper detta……….skadan är redan sked. När sedan samtidigt mitt lilla nyfödda barnbarn Alice kämpade om sitt liv på intensiven, har det varit tufft.

Händelsen med lilla Alice gjorde att man glömde bort den
första – men tiden kommer ikapp en, och funderingar börjar kommer. Ifrågasättande
av det egna jaget – Ska man vara öppen, ifrågasättande, följer regelverk, vara
rakt och ärlig, lita på människor och organisationer, försöker alltid göra sitt bästa,
vara glad, positiv, öppen och fylld av tillit ?

Det är viktig med tillit och positiv attityd – men efter har
reflekterad över året 2017 och några händelser innan, på mitt tidigare jobb – skulle
jag har lyssnat mera på min magkänsla, konstiga vibbar och uppfattade signaler utifrån
min livserfarenhet. Tyvärr tror man ju alltid att det blir kanske bra och man
lägger fokus på att utföra sitt uppdrag med sina medarbetare. Även eller
särskild när det uttalas – att du har en mycket välskött verksamhet – både när
det gäller måluppfyllelse i resultat, ekonomi och förtroende – är det kanske
just detta som kan vara problemet.

Hur har detta påverkad mig som person – först ska jag tackar
alla närstående och även många tidigare chefer och medarbetare som i det (dolda)
har stöttad mig – det tog några månader tills man kom ut ur en icke konstruktiv
fas – där man ifrågasätter det egna jaget. Jag kom till slutsatsen att 45 år
framgångsrikt samarbete, coachande, utveckling tillsammans över 1000 tals nöjda medarbetare och människor, ska inte förmörkas av 11 månader med en chef med dold agenda. Fortsatta
händelser under 2018 bekräftade detta……………..litar alltid på din magkänsla utan att
vara negativ – men sätt dina vibbar och händelser i sammanhang – och pröva om
det går ihop med det vad du vill och mår bra av, och handlar därefter – läs gärna
på bloggen det vad jag skriver om Socialkonstruktionism – i en tidigare blogg. Men
denna grundsyn och analys skulle jag tidigare märkt av en transformation av
verksamheten mot en annan typ av arbetsmiljö och ledningsstil trots värdegrundsarbetet.

Många gånger lyssnade jag på låten som Monty Pyton – ” looking
on the bright side of live” –