Världens vinkonsumtion ökar förra året till 244 Miljoner hektoliter. Räknar man med befolkningen över 15 år som dricker följande nationer mest per capita
Portugal 58,8 ltr,
Frankrike 50,7 ltr,,
Italien 44 liter,
Schweisz 37 ltr
Österrike 32,2 ltr.
Därefter kommer Belgien, Australien, Sverige och Ungern. först därefter kommer Spanien med en förbrukning på 26.4 ltr.