Igår fick vi se i TV Skavlan repriser – jag uppmärksammade vid slutet frågeställningen till en känd skådespelerska : ”ska man slicka uppåt eller trampar neråt, denna fråga kunde jag inte släppa,, utan reflekterade hela morgonen runt själva innebörden och sätter den i sammanhang.
Som vi vet är varje arbetsplats en sociokulturell arena där människor möts och arbetar ihop. När det kommer in nya personer eller särskild nya chefer så ändras oftast spelplanen, personer som tidigare kanske fatt mera gehör – kan nu hamnar på reservbänken, andra sorteras ut, allt utifrån hur duktiga det är att spela denna positionsspel. Särskild svart blir när det blir även en kulturförändring från delaktighet till en topp down perspektiv. där särskild dessa som kanske inte fatt en tyngd i spelplanen försöker nu via olika inspel och särskild #via slicka uppåt och trampa neråt ” – hittar en ny position i organisationen. Har man hittad denna position så är det oftast payback time – för allt vad som händer innan. Många gånger pågår denna spel utan man har fokus på själva ”uppgiften” för verksamheten utan det handlar om makt och position. Man lobbar för att det egna sakområden, intressen och käpphästar. Det är en kamp om tolkningsföreträde. Har nya chefen inte koll på spelplanen eller intresse utifrån en socialkulturell perspektiv -kan effekten blir att man få en organisation av ”ja ”sägare som ”slickar uppåt och trampa neråt” – men det kan även kallas lojal. I slutändan kan det blir en stor kulturförändring i sättet att tänka, arbetar eller vad man ska lägger fokus på. I I vissa fall kan det blir en kortfristig bra effekt – men långsiktig tappar företagen kompetenta människor. Men det kanske just detta som man vill – att det ska hända en kulturförändring för att organisationen, utifrån uppdraget högre upp. Organisationer med öppet klimat är mera kritiska och ifrågasättande – samt lite svarare att hanterar. Sedan om några år blir det en vändning tillbaka – när nya chefer tar vid, och spelplanen ska ändras om igen. Det som har varit länge i en organisationen kan spelet – har varit med några omgångar – är vana med spelet och förhåller sig neutrala och passiva……………..”Allt kommer igen” – det kan kallas organisationsförändringar för bättre styrning och ledning – och det är inte rätta vägen för att utveckla en organisation och verksamhet. Varje chef har sin ledningsfilosofi – och vill skapar sin egen organisation – viktig är bara att har fokus på kärnverksamheten – kunden eller uppdraget
Skådespelerska i TV – tyckte mycket illa om valmöjligheten i frågeställningen – båda är lika illa.