Framtiden kommer inte
– framtiden gör vi själva.

Vi lever idag i en värld som genomgår ett paradigmskifte.
Beteenden, strukturer och processer i samhället förändras i grunden och den
pådrivande kraften är övergången till digitala tjänster och verktyg. Digitalisering
kan ses som både katalysator, målgörare och hot i dagens och morgondagens samhällsutveckling.

Dom ena firar den digitala framtiden med en skrämmande naivitet
och förväntar sig dagliga förändringar som vi byter väderlek. Politiken tar inte
in denna förändring på allvar – och vilka påverkan den har för samhällsstrukturer,
demokratin och lagstiftningen. Politiken är upptagen för låna ett uttryck från
Richard Precht – den placerar om vilostolar på en sjunkande Titanic. Man sitter inte förarstolen, utan man försöker fixar till
allt i efterhand, man hinner inte med – man har inte någon vision,agenda eller
målbild. Trots en digitalisering- kommission sitter man fast i den gamla
tolkningen av digitalisering ur tekniskt utveckling och sammanhang.

Ett exempel att många företag har digitaliserad sina arbetsprocesser,
och har allt teknisk kompetens, men fortfarande sitter vi i bilköer från hemmet
till jobbet för att ” sitta” framför en burk och utföra vårt jobb i
storstäderna…………………………….Miljöpolitik, landsbyggdpolitik,

Även vart
skattesystem är uppbyggd på intäkter från produktion och arbete, vad gör man då
när arbete försvinner och vart socialsystem försvagas ? Frågor som inte ställs – enligt forskning skulle en transaktionsskatt
tex finansiella tjänster på 0.3 till 0,4 % i Tyskland ger varje medborgare en
basinkomst. Dagens politik i EU och Sverige stänger ögon för problemen och
hoppas att det går bra.

Andra är rädda för en diktatur av företag och internationella
koncerner som inte behöver bryr sig om några statsgränser längre. Vi ser
debatten om Facebook idag – alla insatta vet visste vad som händer med all information
som finns i alla digitala tjänster, men nu spelar alla överraskad, men det som
är upprörd nu har ju använd sig själva av möjligheterna. Nya tjänster uppkom ju utifrån tillkomsten av information ur dessa verktyg. Teknikerna ser ju alltid
på teknikens fördelar och lyfter detta – men hur tänker politiken (demokratiansvarig) humanisten eller en filosof.

Digitalisering och Automatiseringen kommer att förändra
samhället påtagligare än både företag och politiken tror. Det kommer blir en
fundamental ombyggnad av arbetsmarknaden, livsstilar och samhället som ger stora konsekvenser på vara
samhällsstrukturer och sociala trygghet. Kanske det är inte dum med en
basinkomst utan ” krav”……Jag håller det även ej för realistiskt att det uppstår lika
många nya jobb genom digitalisering av samhället som försvinner. Människor som har
jobb idag och morgondagen i sektorer som tas över av automation kan inte börja direkt som tex
Designer för Virtual Reality eller Big Data Analyst. Det blir en utmaning även för utbildningssystemet som inte har ändrats i sina grundstrukturer sedan 1900 talet – förändringstakten i är där skrämmande låg.

Och ytterligare finns en grupp vill gömma sig under täcket och drömmar sig tillbaka till forntiden. Det har varit bättre förr – vi få se – och lämnar över agendan till andra.

Den framtida digitala tiden är även en chans, att göra framtiden
bättre och att vi kan själva bestämmer mera över tillvaron. Det ger oss en
chans att skapa mera demokrati och inte mindre, det ger oss en chans att
undvika det brister som finns i dagens samhälle. Men vi måste upp i förarstolen särskild politiken och vara politiska partier.

Dagens politiker behöver tänka i andra banor, och lämnar
sina gamla tankemönster – men ännu viktigare att inte ”köpa” förutbestämda
planerade processer och mönster från den stora IT koncerner. Det blir lätt att
vi hamnar i ett beroende av tekniken och dess företrädare ,inte i det behov och
möjligheter som människan och demokratin har. Orwell kan vara ett
varningstecken.

Men för att uppnår
detta behöver vi även ändra vara samhällssystem, att vara kreativ,
självbestämmande, att förverkliga sig själv tillhör människans natur. Människa
är inte skapad för att vara på ett kontor mellan klockan nio och fem och
erhåller för denna prestation lön. Livets mening består kanske inte enbart att jobba för att få råd att leva – kanske få en grundinkomst och göra något för samhället…….låt tankarna och möjligheterna flödar…….

Det är behovet från människan, samhället utifrån demokratiska
värderingar som ska styra eller främjar den digitala utvecklingen. I en framtid
med där det kommer finnas en högre kvot av arbetslösa eller ej sysselsatta,
kommer det finnas möjligheter till reformer som idag är ej möjliga, men politiken
måsta vara på banan för att för att skapa insikt och ser möjligheterna för ett framtida demokratisk och socialt samhälle.

Framtiden kommer inte – den gör vi själva. Frågan ska inte
vara enligt Richard David Precht Hur ska vi leva den – utan Hur vill vi leva
den – det är en stor avgörande skillnad.