Vi människor är olika, och uppfattar olika händelser på olika sätt, alla har rätt till sin egen uppfattning och tolkning. Har man olika uppfattningar om händelser och olika tolkningar är det viktig att detta utreds snarast från en oberoende aktör. Detta är ett ansvar som varje arbetsgivare har,när man har fatt en anmälan, inte döma någon på förhand när ord stå mot ord – Darför är et viktig ur rättslig perperskriv att utreda saken.
Jag är glad att vi har i Sverige ett regelverk – där ingen kan dömas utan en utredning – en rättvisa som är viktig att kämpa för.
Tänk även på att en klapp på axeln, att hälsa med handen kan uppfattas olika, särskild i tiden där vi inte möts längre så mycket i real life, eller när personer kanske har beröringsångest som du inte vet. Vi människor är olika och det ska vi respekterar.