Sverige har reglerad invandring. Det hade vi redan innan regelverket
stramades åt den 24 november 2015. Vem som får stanna avgör – nu som förr –
Migrationsverket och migrationsdomstolarna, som tillämpar den lagstiftning som
finns. Men hjärtat följer sällan lagen, och om man öppnar det – som så många
volontärer gjorde 2015 – inträder en annan logik.

I ett försök att förena den stramare politiken med hjärtats logik drev
regeringen den 3 maj igenom en ny lag, som innebär att en del av ungdomarna får stanna medan de går i gymnasiet och andra få åka hem.#HeinzGlockler

– Hur kan man välja mellan myndiga personer och rättighet att stanna i Sverige? Samtidigt som
kvinnor och barn i Aleppo i Syrien får vänta i månader för att få chansen till
en familjeåterförening i Sverige, och bara om pappan kom hit före den 24
november 2015. Vad är moralen? Det är inte rimligt beskriver en politiker från
(L)

I en demokrati måste
myndigheterna, förvaltningar och tjänstemän som är anställda dessa offentliga
institutioner följa lagen. #HeinzGlockler

Så vad ska vi göra? Hur ska vi tänka? Da kan det vara bra med en duktig filosof i ämnet.

Folke Tersman är professor i filosofi i Uppsala och forskar om
moralfrågor. Han är också ledamot av Migrationsverkets etiska råd. Och han
låter bekymrad.

– Det kan vara adekvat att protestera som enskild medborgare. Ofta
handlar det om ömmande fall. Man kan ju också gömma flyktingar. Men en
myndighet kan inte göra så. I en demokrati måste myndigheterna och deras
tjänstemän följa lagen, säger han och fortsätter:

– Frågan är vem den enskilde egentligen ska rikta sin kritik mot, för vi
har ju gemensamt röstat fram riksdagen. Jag kan tycka att det finns en ganska
liten benägenhet att ta ansvar, och en brist på delaktighet i demokratin. Det
finns ett vi-och-dom gentemot politikerna och få medborgare svarar på frågor
som: ”Hur ska ett system egentligen se ut? Hur ska kommunerna göra? Hur kan en
stor invandring förenas med den välfärdsstat vi har?” Det stannar ofta vid att
”det här är för jävligt”.

I denna tankegång befinner sig faktiskt också politikerna, menar han.

– Migrationsverket vill ha mer ledning från politikerna och tydligare
besked. Men regeringarna distanserar sig. Det tycker jag också är ett problem.
Migrationsverket agerar i ett sorts vakuum, säger han.

Både Stefan Löfven och Gustav Fridolin sagt att lagen ligger fast. Ingen
allmän amnesti för afghanerna.

Så vad ska jag göra, stående i den moraliska labyrinten? Jag ger upp och
kastar bollen till regeringen i alla fall. För oavsett vad man tycker om den
nya lagen kan man säga – Det inte lätt vara politiker eller tjänsteman i dag – men vi ska och måste följer lagen för demokratins skull.
Hot och påtryckningar från intressegrupper ska aldrig påverka vara beslut som fattas utifrån lagen. Om vi inte gör det hamnar vi i ett läge som det flesta flyktingar kommer ifrån.

.

Text. Heinz Glöckler #HeinzGlockler