Kära Journalister och politiker tänk till. #HeinzGlockler
Chickenracet är igång – och alla skyller på myndigheter och tjänstemän,det visar att man har inte koll hur Svenska Staten fungerar. Alla partier gör likadant. Här kommer lite upplysning hur det fungerar i verkligheten.
Alla myndigheter har ett grunduppdrag utifrån deras syfte, och varje myndighetsutövande(vad man ska beslutar om, har en bas i lag och förordning eller utifrån ett regeringsbeslut i riksdagen). När man fattar dessa beslut- har man oftast jobbar länge med detta utifrån en beställning av regeringen. Varje beslut granskas även av lagrådet – så att det strider inte mot alla svenska lagar – och belyser konsekvenser. Hos myndigheterna jobbar många duktiga anställda som har blivit anställd utifrån sina kunskaper,kompetenser och färdigheter. Dessa leds av en Generaldirektör som utses av regeringen, och är direkt underställd tillhörande departement. Oftast har man regelbundna möten och man är tilldelat en staatsekretare eller departementsråd ( dessa kan som ministern varit politisk tillsatt utifrån – utifrån det politiska styre i regeringen, men basen på departementern är erfarna tjänstemän).
Utöver grunduppdraget tillkommer varje år ett regleringsbrev till myndigheten som författas av regeringen under ledning av finansdepartementet ( den kommer i mellandagarna för näst kommande år), där förordar regeringar vad man ska göra, lägger särskild fokus på och ger även pengarbudgeten. Myndigheten har även under hösten kunnat komma in med önskemål vad det ser för uppgifter och vad Myndigheten behöver prioriteras. I detta regleringsbrevet bestämmer man också hur eller när man ska följer upp alla projekt. SÅ INGET PÅ EN MYNDIGHET STARTAS UPP utan regeringen, ministern vet om det ( förutsätt att det har läst detta dokument och har varit delaktiga). Under året kan regeringen via departementet göra särskilda riktade satsningar som tillkommer ( där ger man ytterliggare uppdrag och tillhörande extra pengar). Regleringsbrevet är ganska detaljstyrd när det gäller uppdrag och tillhörande ekonomiska resurser. Myndigheten själv kan inte bollar mellan olika poster.
Som tjänsteman ska du dokumentera allt och diarierföra allt vad en myndighet gör. Allt är offentliga handlingar – även alla E-mail. När det gäller beslut och upphandlingar finns det vid varje myndighet kompetenta jurister och synar varje skrivelse eller beslut. Detta har säker gjorts även på Transportstyrelsen särskild att upphandlingen följer alla lagar och förordningm där fanns även med hur man hanterar sekretessbelagda uppgifter, besitter man inte kunskap så kontaktar med andra myndigheter och inhämtar råd.
När en tjänsteman upptäcker något som är fel – ska den påpeka detta för sin chef och Myndighetschef, gör man inte detta är det tjänstefel med stora konsekvenser. Ser han att det händer inget rapporterar man till departementet eller minister.Jag är övertygad att alla möten, mail och varningar från GD och tjänstemännen på Transportstyrelsen är diarieförda även kommunikationen uppåt till departement och regeringen. Detta av ren självbevarelse drift för den enskilde tjänstemannen. Att man sedan inte reagerar eller nochalerar dessa varningar – och gör avsteg eller lagbrott det är en anna fråga. Bryter man mot lagen är det ett brott och även ett tjänstefel.
Tror att det viktig att vi upplysa mera hur Sveriges styrs.
Som jag skriver tidigare – det finns i Sverige FAKTA resistens vi börjar lika USA. Detta mest för att kamma hem rubriker i Media och döljer verklig fakta. Det kallas Media och kommunikationsstrategi – något som har idag är det viktigaste för alla politiker. Där externa personer utan statskunskap anställs för att föra politikens tal och påverkar det vad som skrivs. När dessa styr ett departement och kommunikation så har man ett intern problem – där ”problem eller negativa händelser inte lyfts vidare”. Man hoppas att det går över.
Så vill du har fakta i nuvarande händelser gör så här.

Steg 1 Läs Riksrevisionens rapport från 2011 som föreslar IT Outsourcning med på vissa permisser.
Steg 2 Lär Regeringens beslut utifrån ovanstående rapport med tydliga restriktioner –
Steg 3 Läs Regeringens regleringsbrev till myndigheterna
Steg 4 Läs Upphandlingsdokument med krav
Steg 5 Läs Anbud
Steg 6 Har man gjort som man skulle har gjort och vem som bestämde att göra avsteg från restriktionerna – sekretess
Steg 7 Hur har dessa avsteg dokumenteras uppåt och vem har haft kännedom om dessa, samt godkänd eller nochalerad detta.
Steg 8 (Risken finns att man sektressbelägga vissa dokument för att inte synliggöra det ansvariga

Det fel som oftast görs – är att det anställs för många personer som styr i departementen som inte kan förvaltningslagen och kan inget om arbetsprocesseroch därmed gör felbedömningar. Jag kollar dessa politiska tillsatter – samt Mediarådgivare och inte har koll om styrning av staten.

Gör detta kära journalister och politiker innan ni uttalar er – allt är offentliga handlingar och du kan tar del av dessa vi enkla mail till berörd myndighet.
OCH skylld inte på alla duktiga tjänstemän som alltid följer lag och förordningar samt det riktlinjer som finns. Och gör dessa tjänstemän inte sitt uppdrag rätt – så upptäcks detta av Riksrevisionens duktiga tjänstemän.Darför är det viktig att denna instans är oberoende,något som man villde ändra för några år. Även dessa offentliga handlingar är en guldgruva för att hittar hinder och möjligheter för en duktig journalist och politiker som vill det bästa för medborgarna.