Makt och IT samhället – en reflektion

Mobiltelefonen vet vad vi är, vad vi gör och se vårt vi är på
väg, Samsung TV lyssnar rakt in i vårdagsrummet. Google och andra sökmotorer vet
vad vi vill handlar och vet vara intressen och känner till vara beteendemönster.Och vi är
lyckliga att detta sker – även du ?

Jag ser att vi är på väg i ett nytt totalitär samhälle. Man
tror att i ett skifte till ett nytt system behövs det uniformer och
militärstövlar. Detta fick vi veta när Hitler,Stalin eller andra totalitära
makthavare banade sin väg till makten. Detta hände under 20 talet – men nu är
vi på väg in i 21 talet da är det lite annorlunda. Nu är det en smygande och
icke våldsam omvandling av maktstrukturer på gång. Vem som kommer att bestämma i detta system ? Tidigare har totalitära system först avskaffad den enskildes privatsfär
med dess hemligheter och därmed påverkad vara säregna rutiner, ser gamla DDR. Bara genom avskaffande
av privatsfären kan man effektiv kontrollerar människor. Jag tror inte att
Google och andra aktörer vill avskaffa demokratin eller medbestämmande i
rättstaaterna.Jag tror även inte att Steve Jobs,Eric Schmidt eller Mark
Zuckerberg i början upptäckte maktpotentialet i sin teknik. Genom tekniken växer parallet
maktmöjligheterna, och maktmöjligheterna utnyttjas för eller senare, ett
exempel är övervakningen som NSA och andra bedriver med tydliga syften. Det stora
som Google,Apple,Microsoft och Co. arbetar omedveten eller medveten met att även avskaffa den
privata sfären – via sina anpassade och strategiska informationssystem. Redan nu
kontrollerar dessa företag mera än bara Internet. Det kontrollerar och styr
mer och mera vårt sociala liv. Det sätter nya normer, präglar arbetsprocesser och tar beslut om vad som
är bra för oss, hur livet ska ser ut och hur vart sociala liv bör gestaltas. Det
finns risk att vi hamnar snart i ett totalitär samhället utan uniform, där
några stora globala aktörer styr över vara beteenden och livsmönster. Den stora skillnaden är att
dessa aktörer inte eller ännu inte söker makt utan söker efter vinster. Via
information om oss kan man göra profitabla affärer nu och i framtiden ,det är
framtidens buisness modell. Ju mera vi lämnar över till olika program, apps och
algorithmen desto mindre självstyrning kommer vi kunna att förfoga över oss själva. Just
denna förlust av autonomi tycker jag är bekymmersamt och så anmärkningsvärd att
vi bör reflekterar över det inflytande och makten som förs över till dessa algorithmer,företag och även till institutioner och organisationer. Jag kommer förlora som enskild person, genom att jag kanske inte längre kan
styra själv över mitt liv och beteenden, utan att jag är beroende av den digitala välrden genom vi formas in digitala processer. Vi offrar delar av vår frihet mot bekvämlighet som
vi erhåller via IT samhället. En författare Andre Wilken har kommit ut med ett
tänkvärt bok med titeln ” Analog är det nya ekologiska trenden”. Kanske det
blir en tänkvärd trend eller en ny social rörelse bland just dessa unga människor som
sedan baby ålder växer upp med en digital tvångströja – vi kan kollar dessa ungdomar
”Digital Natives”. Kanske kommer dessa digitala natives längtar tillbaka efter den personliga
autonomin och en enskild privat sfär.

Ni som undrar om jag är en bakåtsträvare – nej,nej ,nej men mina tankar är
att utmanar, och jag kanske överdriver för att få till en reflektion och tankar
över vad som är på gång och vårt vi är på väg. Tankarna kommer när man med lilla Wilhelm nästan fyrå månader hemma i fatöljen titta på en pappers Kalle Anka , för en analog dialog med känslor och berörning men funderar över hans framtid i 21 talet.