Det är många som undrar och det finns många som inte begriper vad man har som uppgift som statlig eller kommunal tjänsteman.

Vem är arbetsgivaren – alla svenska medborgare som delegerar ansvar till Staten och kommun.

Vem bestämmer vad man ska göra – det är alla svenska medborgare som röstar till riksdag, landsting och kommun som utformar lag och förordningar, regleringsbrev och ger uppdrag till förvaltningar. Här bestäms det VAD som ska göras

Kan jag bestämma något själv – Nej – beslut fattas utifrån lag och förordning, riktlinjer, uppdrag VAD

Vad är min uppgift – Att jag fattar beslut som är förankrad i lag och förordning och som sker på delegation av nämnder, förvaltningar, departement och regeringen och som är rättsäker. Jag kan påverkar HUR jag ska jobbar men alltid med hänsyn till att det görs enligt arbetsprocesser, rättsäker och med hänsyn till alla styrdokument.

Vem kollar mig – det är din närmaste chef, förvaltning, myndigheter,departement, regeringen och svenska medborgare ATT jag gör det och ATT jag gör det enligt VAD som ska göras

Kan man påverkar: Genom att skapa rättsäker, opartiskt underlag till beslutsfattare så att den kan fatta rätt beslut.

Det är en stor skillnad mot det privata näringslivet – genom att VAD bestäms igenom det svenska folket och en demokratisk valprocess där man väljer Riksdagen, kommunfullmäktigs och landstingsfullmäktiga som lägger sina förslag som röstas fram av svenska medborgarna ombud.

Allt annat är tjänstemans och byråkratstyrning.

Som tjänsteman inom offentliga verksamheter har men stort ansvar och måste accepterar att fatta beslut – även om man inte personligen gillar läget. Man jobbar på uppdrag av det svenska folket och betalas via inbetald skatt