Svenska Dagbladet genomgår stora förändringar. Liksom Dagens Nyheter satsar tidningen hårt på söndagarna. Och kulturmaterialet i SvD på söndagarna har hittills imponerat.

Förändringarna sker mot en dyster bakgrund. Annonsörerna och ungdomarna sviker den prenumererade morgonpressen. Det som sker liknar utvecklingen i USA: Tunnare tidningar på vardagarna. Så småningom läggs vardagstidningen ner och finns bara på webben, medan pappret lever kvar på helgerna.

Sydsvenskans avgående chefredaktör Daniel Sandström sa i en avskedsintervju, att han trodde att Sydsvenskan också om tio år är regionens ledande tidning. Men inte i pappersform, annat än på söndgarna. Det är den amerikanska bilden.

I en pessimistisk krönika i Journalisten beskriver kulturjournalisten Andreas Ekström hur Sydsvenskan om tio år kan vara helt nedmonterad. Tyvärr är det något som kan gälla också andra tidningar.
journalisten.se/kronika/sydsvenskan-nedmonterad-om-tio-a