Trots underskotten tror omvärlden på USA

USA måste på sikt göra något åt de jättestora underskotten, främst genom systematiska reformer vad gäller finansiering av hälsovård och socialförsäkringar. Men en snabb och stor åtstramning kommer att skada USA och världsekonomin.

Att inte omvärlden ser med omedelbar skräck på de amerikanska underskotten visas av att USA får låna till en procents ränta och att dollarn är fortsatt stark.

Jag tror personligen att världsekonomin vänder 2013 – givet att vi inte får någon oväntad kris, t ex Iran. Dessutom blir det en långt mer långsam uppgång än efter tidigare vändningar. Risken är sedan att USA sedan inte är redo att parera uppgången. Sedelpressarna har gått varma och den amerikanska fastighetsmarknaden har gödslats med bostadsobligationer. De nuvarande problemen med lågt kapacitetsutnyttjande kan inom några år brytas mot ny fastighetsbubbla och inflation.

Obama spelar på republikanernas splittring

Opinionsundersökningar visar att amerikanerna instämmer med demokraterna i frågor som abort, samkönade äktenskap, invandring och vapenlagar. Demokraterna är just nu mer i takt med folkopinionen än republikanerna.

Dessutom är republikanerna djupt splittrade – i flera dimensioner. Första tecknet på att det kommer en ordentlig intern konfrontation är att Louisianaguvernören Bobby Jindal, en av de troliga presidentkandidaterna, markerar hårt mot republikanernas koncentration på budgetpolitiken:
http://tinyurl.com/al49baa

Den slutsats Obama tycks ha dragit av läget är att han inte behöver inrikta sig på kompromiss, utan kan köra sin egen linje. Därmed får han med sig de egna på ett annat sätt än tidigare och han hoppas på att republikanerna antingen imploderar eller anpassar sig. Därför inledde han sin andra presidentperioden med ett liberalt principtal. De som liknar Obamas hållning vid Ronald Reagans tror jag har en poäng. Reagan drev sin linje i vetskap att han var i takt med tiden:
http://tinyurl.com/apygx3k

Obama har dessutom organiserat en permanent kampanj i och med att hans kampanjledning från valrörelsen nu återfinns i Organizing for Action, en grupp som ska hålla uppe det politiska trycket och bidra till att kongressvalet 2014 inte blir samma katastrof som det två år efter Obamas förra valseger. Han vill mobilisera folkopinionen för sin politik.
http://tinyurl.com/a7cqjcl