Dina fem sinnen – snart i datorn

Dagens datorer är ena
hejare på att räkna. Morgondagens datorer kommer dessutom kunna se, höra,
lukta, smaka och känna och den morgondagen ligger inte särskilt långt borta.

Om global
och europeisk politik och ekonomi känns lite skakig för tillfället så är det
desto lättare att förutse den kommande teknikutvecklingen. Några som är
duktiga på det är IBM research team, som regelbundet publicerar ”5
in 5”
, där fem av deras forskare får spekulera i vad kommer att hända
inom de närmaste fem åren. Nästa steg, enligt forskarna, är kognitiva datorer
som klarar av att hantera människans fem sinnen. Den kunskapen kommer att
revolutionera datoranvändningen inom allt från sjukvård till bilkörning.
En omröstning på IBM research hemsida visar att det är syn och hörsel som vi
vanliga datoranvändare tror ligger närmast till hands för datorerna att klara
av. Men numera är man väl så luttrad av alla snabba framsteg att en dator som
även hanterar såväl smak som lukt inte känns fullständigt osannolik. Det ska
som vanligt bli spännande att se vad dessa nya datoriserade färdigheter kan
användas till i vår vardag. Vilka behov är det som vi inte visste att vi hade?