Inför 2013

2013 blir ett år där det bestäms Europas framtid – Tyskland
väljer i September 2013, som är den största drivkraften i det europeiska
samarbete, och som finansiera största delen av lånen till det krisdrabbade
länder i Europa. Är det tyska folket trött på att vara finansiär för den
europeiska drömmen ? Sedan röstar
även Italien i februari där vi tydlig kan skönja ” hur” krisdrabbade länder
röstar efter det har varit tvungna till nerskärningar.

Hur går det för USA – med budgetunderskottet ?

Här hemma kommer en arbetslösheten att stiga och industrin
varsel kommer att ökar – helt enkelt genom att vi inte kan säljer våra
produkter längre (det finns inte några köpare). Det blir mer och mer tydligt
hur vi i Sverige är beroende av den internationella ekonomin – da spelar det
inte någon roll att vi själva i
Sverige har ” koll” sjäpå
ekonomin, men det underlättar för att vi har råd med infrastruktursatsningar
och satsningar på utbildning.

Det gäller att håller i pengarna och väljer rätt – själv har
jag prioriterat hus och hem – som
är oftast en underskattad form av sparandet. Tänk att har bara boendekostnader
kvar när man går i pension…….

Trots den höga arbetslösheten kommer vi har brist på
arbetskraft inom några år – p.g av pensionsavgångar och mindre årskullar av
ungdomar. För att kunna
upprätthålla produktionen – bör arbetslivet underlätta för nya grupper att få
tillgång till arbete i förebyggande syfte där tänker jag alla nyanlända och alla
ungdomar som idag har inte något jobb.
Men det finns även andra målgrupper – vi är duktiga att sortera ut
människor från arbetsplatserna när det har hälsobrister och har slittid ut sin
kropp . En förebild kan våra tyska BSH
– Bosch – Siemens där man har en andel av 7 % av arbetskraften som enligt
svenska mått är ” ej arbetsför”. Det har helt enkelt anpassad sina
arbetsplatser till ” att alla ska få kunna jobbar”. Produktiviteten har ökad,
hälsotalen har sjunkit och medarbetarna är arbetsplatsen trogen. Företaget ser
det som ett sätt att behåll kunskapen och att medarbetarna kan jobbar längre
upp i ålder i företaget.

Hoppas även att vi i Norden får de första tre–stjärniga
krogar tex Noma, Mathias Dahlgren
och att flera krogar kommer att flyttas upp till två och enstjärnig nivå. Se
min lista där det finns aspiranter. Men det är särskild viktig att vi lyfta
skol och äldrematen i Sverige – det är viktig för välbefinnande och hälsan, vi
har sett det första frön att blomma men dessa är spröda och känsliga.

Politiskt vet ni vad jag står någonstans – men jag funderar
mycket över ” om vi har rätt politiskt system” när förutsättningar för
politiken styrs alltmer utifrån, och de politiska partiernas agenda blir mera och mera lika och att handlingsutrymme är begränsas genom att man hela tiden ”blidkar” opponionssiffror. Det blir inte någon långfristig strategi utan mera ad hoc lösningar, som gynnar partiernas ”siffror” än landet välbefinnande och framtid. Kanske vi behöver tänka om ” ska vi verkligen styra landet utifrån ett
system som har uppfunnits på 1800 talet ?. Där vi ser att medborgarna tappar
tron, intresse och inflytande och landet styrs mer och mer av politiska
broilers med personliga profilerings och särintressen ? Dags att använda sig av IT för ett mera direkt inflytande i stora
sakfrågor som berör landet framtid och välbefinnande ? Där regeringen
är en sorts ”styrelse” som blir vald, men där viktiga sakfrågor ” avgörs” av
landets ägare (medborgarna)……Vi kan ju börjar med kommunerna……….Jag tror att via
mera direktdemokratin stärks medborgarnas intresse för landet och dess framtid. Jag tror att folket är klokare än partier som ” alltid” väljer utifrån sin ideologi och inte landets bästa.

Sedan är det ju miljön – det är ett världsproblem som hänger
intim ihop med det enskilda länders ekonomiska förhållande och möjligheter till
utveckling. Där oftast kortfristiga industriella och finansiella faktorer styr
även hos den enskilda medborgare – Vi vill alla köpa billig produkter och bryr
oss inte om ” hur det produceras” och hur följderna av billigproduktion och
transporterna påverkar världen.

Det är alla människors girighet som vi måste själva först överkommer och balansera,
innan vi kan når ett resultat. Dåliga odds…….

Vad händer för mig personligen annars … Ser framåt en
spännande resa till Kina under våren dels för att besöka min son men även för
att veta mera som denna stormakt som kommer dominerar världen under 2000 talet.
Det blir även interessant hur min bok kommer tas emot av berörda partner och
intressenter……..få den en effekt på området.

Det blir nog första året på länge som vi inte kommer att
sysselsätta hantverkare i huset
som renoverar och bygger om , fokusen är nu på att njuta av hemmet. Hoppas även
att kunna under sommaren tar en resa ner till Södra tyskland dels för att
vandra i alperna och dels för att hälsa på mina släkt.

Tänk på det – Världen blir bara så bra hur du eller vi själva att vill att den ska våra !