Erik Fors-Andrée, skriver ett intressant inlägg på bloggen Mindpark idag om den nya form av ledarskap som krävs i kunskapssamhället. Han inleder med punkten att företag och organisationer måste börja med att vända alla organisationsscheman upp-och-ner, och och utgå från paradigmet där alla anställda arbetar utifrån utgångspunkten ”jag bidrar”. Han tar även upp ett antal andra tänkvärda punkter, som bl.a. att ledare bör släppa ut 90 % av det de tror är affärshemligheter och intern information, sluta tro att de kan förutspå eller bestämma hur verkligheten ser ut och det vi bevittnar just nu är en mental revolution.

Dessa punkter passar väl in i den typen av ledarskap som Andrew McAfee menade skulle komma i framtiden när han myntade begreppet Enterprise 2.0 . Och bekräftas även av den kommande uppföljaren till Web 2.0 gurun Charlene Li:s bästsäljande bok Groundswell, nämligen boken Open Leadership: How Social Technology Can Transform the Way You Lead. I boken talar hon om hur sociala medier inte bara förändrar sättet vi kommunicerar med varandra, utan kan också förändra vårt sätt att leda. Li menar att hennes forskning visar att det mest framgångsrika ledarskapet i dagens sociala (via FB, Twitter, YouTube, bloggar, mfl.), digitala och kunskapsfokuserande värld är ett ledarskap som präglas av ödmjukhet och självförtroende nog att släppa taget om den ensidiga kontrollen – till först välinformerade medarbetare – och i förlängningen kanske även kunder, partners och fans. Men samtidigt påpekar hon att ledare ska släppa denna kontroll vid rätt tid, vid rätt plats och i rätt mängd. Att räkna ut när, var och hur mycket kontroll som ska släppas kommer således antagligen bli en viktig uppgift för många ledare att hantera framöver