Det är inte bara köttet på våra tallrikar som håller på att bli konstgjort. Sakta men säkert släpper misstänksamheten mot genmodifierade grödor (GMO), i såväl den industrialiserade delen av världen som i utvecklingsländerna. I Brasilien t.ex. ökade GM-grödorna med 19% förra året. Bättre skördar och större motståndskraft mot skadeangrepp är några argument som förs fram. Är tiden mogen för EU att släppa på sina restriktioner?

Det syntetiskt odlade köttet närmar sig någon form av genombrott. Än så länge är det mest småbitar som har odlats fram – som knappt räcker till en hamburgare, men utvecklingen går snabbt. Rätt snart är det därför dags att ta ställning till hur du vill ha ditt kött: Naturligt, med öppna landskap men också med klimatpåverkan eller odlat i fabriksanläggningar, men med mycket mindre växthusgaser