Efter veckans massmediala race om vem som blir ny S-ordförande, har jag följande funderingar över politikens innehåll och dessa som utformar den politiska agendan . Först funderar jag på hur den politiska agendan eller framtidens ideer utformas i alla vara partier. Finns där överhuvudtaget en vilja att förnya eller skapa ett Sverige som står sig i framtiden – eller formas agenda utifrån det massmediala rådgivarnas tankar och koncept, som endast syftar på att bäddar för att man ska vinna nästa val. Samt att man ska profilerar sig så att man har ett övertag över den politiska motstandaren. Sedan ska de aktiva medlemmarna i partierna bara att ta emot och lydig följa agendan och konceptet. Vad finns förnyelsen , nytänkande, utveckling underifrån samt den dagliga diskussioner ?

När man ser sedan på alla dessa politiker som är alltför oftast fostrad via ungdomsorganisationer i ett system, som tar fram politiska broilers . Dessa broilers enda anknytning till verkliga livet är studentlivet på högskolan. Att våra med i en organisation från början och att skapa sig ett nätverk inom sin egen organisation, är viktigare att har en förankring i det verkliga livet med ett arbete utanför den politiska sfären. Medborgare som vill gärna och önskar gärna våra med på utveckla Sverige och samhället, men inte har varit med från början, utesluts ur den poltiska processen. Lång och trogen tjänst inom ett parti är viktigare än kunskap och kompetens. Vi ser detta de alla partier att dessa polit-broilers styr dagens politik i hela Europa, deras politiska intresser är endast inriktad på att via rätt concept (utformad av mediabyråer) behålla makten och därmet monopolet. Ju längre en politiker sitt på sin post, desto mindre utveckling och nytänkande blir det, politik blir en mera en förvaltningsåtgärd än en utvecklingsinriktad tjänst.

Klart är det att vanliga medborgare och ungdomar ,som står utanför den politiska kärnprocessen som domineras av broilers och intern agenda, blir trötta och är inte intresserad längre av den politiska processen förutom när det är val. Detta är bekymmersamt för den demokratiska utvecklingen och medborgarnas inflytande över och i politiken. Resultat blir att ett land och dess framtid läggs i händer av en ny politisk elit som är fostrad i en sluten organisation som tänker makt och position.

Vad kan vi göra ? Alla poiltiska partier måste öppna sig, tar en dialog med folket, begränsa antal år som man ska jobba med politiken till två valperioder( 8 år).Iinnan eller efter ska man försörja sig som vanlig medborgare. Ny personer med nya tankar lyfter organisationer och kulturer, genoma ifrågesätta gamla strukturer och tankesätt skapas det en utvecklingsprocess som ger utveckling och en framtid.

Vi har idag via den strukturen i alla politiska partier skapad en ”politadel” som styr Sverige som adeln på 1700 talet. Dags att skapa ett ”polithuset” motsvarighet till ” Riddarhuset” – där positione i det politiska livet fördelas som förut via tillhörighet i organisation, loyalitet, lång och trogen tjänst och lydighet mot den egna organisationen.

Denna status gäller alla politiska partier i Europa – där den politiska organisationen härstammar från 1700 talet . Med dagens teknik skulle kunna man lägge mycket av den politiska inflytandet lägger tillbaka till medborgnare via IT, Sociala medier etc. En fungerad direktdemokrati är möjligt – men vem tar upp bollen….ingen varför kan du läsa ovan.