Energins Internet väntar runt hörnet?

När internet och förnyelsebar energi smälter samman i en tredje industriell revolution skapas en helt ny infrastruktur för energi, enligt den amerikanske miljödebattören Jeremy Rifkin

Den globala enerigistrategin som bygger på en kombination av fossila bränslen och kärnkraft närmar sig en allt osäkrare slutfas. Det menar Jeremy Rifkin, som gjort sig känd som en engagerad och kunnig samhällsdebattör med särkilt fokus på miljöfrågor. Han konstaterar med hjälp av exempel som Libyen och Fukushima, att det behövs en ny global energistrategi. Rifkin menar att tiden är mogen för ett ”energiinternet”, som möjliggör för hundratals miljoner människor att producera egen förnyelsebar energi, i sina hus, på kontoren eller i fabrikerna och som kan lagras i form av väte. Redan i dag installeras solpaneler, vindkraftverk, värmepumpar och biogasanläggningar världen över. Med hjälp av ny datateknik och internet kan dessa kopplas samman och man kan på samma sätt hålla reda på energipriset i realtid. Eventuell överskottsenergi i dessa miljontals anläggningar kan antingen säljas eller delas med andra på samma sätt som vi delar information via internet.
Rifkins tankar kan förefalla lite väl spektakulära, men faktum är att nästan alla pusselbitar redan finns på plats, så att utnyttja internet för energi är fullt möjligt. Samtidigt ska man vara medveten om att de nuvarande aktörerna, som stora energiföretag och oljebolag knappast lär stillatigande se på när deras marknad minskar