Den kanske starkaste trenden just nu, när internetanvändning flyttar från datorn till mobilen är den explosionsartade tillväxten av Apps – alla dessa små dataprogram som gör att din mobil kan användas till allt möjligt. iPhone leder naturligtvis med över 100 000 Apps, men Google Android växer snabbare och är uppe i cirka 20 000 Apps, och enligt analysföretaget Gartner blir Android störst 2012.
För den som vill bekanta sig med de populäraste iPhone-Appsen så finns det massor med filmer på YouTube, och även för Android Merparten av Appsen är spel i olika former, men det finns också praktiska program som TV-program, ip-telefoni (Google Voice och Skype), LinkedIn, Google Analytics, Flight Track Pro, eBay och Evernote. Allt fler företag börjar också komma på kreativa kopplingar till Apps. McDonalds t.ex. har en Apps som gör att iPhoneägaren kan få en karta över var närmaste hamburgerhak finns.
Apps innebär ett teknikskifte fullt i klass med PC-boomen på 80-talet eller introduktionen av Internet på 90-talet, enligt analytiker som citeras i Financial Times. 2010 förutspås bli det stora genombrottsåret. En intressant detalj i sammanhanget är att musikindustrin inte är glada åt den här utvecklingen eftersom den innebär att Apple skiftar fokus från musik till Apps när det gäller den framtida marknadstillväxten för iPhone.