Ordet Värdskap hörs just nu överallt – men vad är detta här är min tolkning

Värdskapet

“Det är konsten att få människor att känna sig välkomna. Det är konsten som man kan utveckla tillsammans med andra. Värdskap handlar om att se människor som sina gäster, och inte en plånbok eller prestationer som kommer in. Om du ska få människor att känna sig välkomna måste hela din organisation vara inriktad på det. Men det handlar också om en välkommande kultur inom organisationen, så att ni välkomnar varandra och om att välkomna sig själv.

En bra ledarskap är helt avgörande för en bra värdskap. Det är ledarskapet som skapar strukturer och system för att allt ska fungera. Man få också mer motiverade medarbetare.

Den som känner sig välkommen, den personen, arbetar bättre, är glad och fungerar som marknadsförare, det vill säga berättar för vänner och bekanta positiv om organisationen – samt kommer hela tiden med förslag till förbättringar – och blir en medproducent av värdskapet.”

Värdskapet finns med oss –via vår uppfostran och i vår samhälle. Värdskapet kan man inte lära sig på en kurs – där kan den bara beskrivas. Värdskapet – Hospitality utvecklar man bara i kommunikation och sociala omgänge med människor för olika kulturer. Det handlar även om att skapa en förståelse att vi alla är olika.

Men värdskapet börjar hos varje enskild person först – hur man uppträder, hur man kommunicerar och hur man bemöter alla kategorier av människor. Värdskapet inkluderar även att visa äkta känslor, äkta omtanke, och mänsklighet detta kan inte bara kommuniceras via text och skrift.

Den skall upplevas och finnas med oss, varje sekund, varje dag – i allt vad vi gör. Det är i grunden omtanke för medmänniskan och samhället.

”Hospitality is the art of making people feel welcome as well providing a pleasant environment, Good hospitality give the staff motivation increases considerably, and reduce their short-term sick leave – they are feel happy.”