Om sociala media händer just nu, så är det datamolnets tur i morgon.

Ett steg på vägen är att rapporteringen inte bara sker fackpress utan även i dagstidningarna. Svenska Dagbladet konstaterar att datamolnet tar över alltmer och på sikt kommer vi att köpa IT som elektricitet – genom ett hål i väggen, och bara betala för det vi använder. Lågkonjunkturen har gjort företagen kostnadsmedvetna och molntjänster spar pengar. Analysföretaget Radar Group räknar med att 60 procent av ett företags IT-utgifter på något sätt påverkas av övergången till molnbaserade tjänster. Totalt skulle svenska företag kunna frigöra 20 miljarder SEK som kan satsas på annat. Inte konstigt att ett annat analysföretag; Gartner, beräknar att marknaden för molnettjänster är värd 1200 miljarder SEK år 2013.
Men ett tredje konsultföretag, Avanade, har gjort en undersökning som visar att svenska storföretag, trots de uppenbara fördelarna, fortfarande tvekar om molnet. Över hälften anger säkerhetsrisken som huvudorsak och lika många tror att datamolnet bara är en övergående hajp. morgon kan således dröja. Känslan av att lägga företagets kritiska information i ett diffust datamoln någonstans skrämmer många, framför allt IT-chefer. Dessutom finns det fortfarande ett antal länder, även inom EU, som har en lagstiftning som lägger geografiska aspekter på viss typ av datainformation och kräver att den ska befinna sig inom landets gränser.