I en artikel i senaste numret av Harvard Business Review konstateras att kvinnor representerar den största marknadsmöjligheten i världen. Globalt kontrollerar de ca 145 biljoner kronor av den årliga konsumtionen – en siffra som förväntas stiga till hela 203 biljoner kronor de kommande fem åren. Totalt sett utgör kvinnorna en tillväxtmarknad som är mer än dubbelt så stor som Kinas och Indiens tillsammans. Trots detta visar en undersökning som gjordes av Boston Consulting Group år 2008 att kvinnor anser att de blir oerhört dåligt bemötta av företag, som fortsätter att erbjuda dem dåligt utformade produkter och tjänster samt använder föråldrad marknadsföring som främjar kvinnliga stereotyper.
När företagen ser den potential som den ”kvinnliga ekonomin” erbjuder, kommer de att finna en hel rad nya kommersiella möjligheter. Kvinnor vill t.ex. gärna köpa produkter och tjänster från företag som gör gott för världen, vilket gynnar varumärken som, direkt eller indirekt, främjar fysiskt och emotionellt välbefinnande, skyddar och bevarar miljön samt stöder utbildning och vård till behövande. (Det stämmer också väl överens med tankarna i Kanters bok ”Supercorp”, se ovan)
Att denna marknad ställer krav på ansvarstagande och hållbarhet borde betraktas som en bonus. Här kan man således skapa intressanta synergieffekter genom att både utforma tjänster och produkter gör gott för samhället och vår gemensamma planet samtidigt som man med dessa skulle kunna nå ut till en ny stor målgrupp.
Källa: Harvard Business Review