Unga akademiker har svårt att få jobb

Allt fler unga akademiker har jobb som inte kräver högskola. ”Trenden är så stark att den inte kan förklaras med att fler studerar vid högskolorna”, säger Sacos utredare Ossian Wennström.

Arbetsförmedlingens prognos för 2009 och 2010: 539 000 arbetslösa år 2010

539 000 personer eller 11,3 procent bedöms vara arbetslösa år 2010. Det är en ökning med 245 000 personer på två år. Under samma period faller sysselsättningen kraftigt eller med 260 000 personer. Trots dramatiken i talen bygger dessa på att läget på arbetsmark-naden stabiliseras andra halvåret 2010.

Många som leder företag håller inte måttet i krisen”

Erfaren affärsman kritiserar näringslivet höga chefer: Krisen klaras inte genom att dra ner på personalen. En desperat kostnadsjakt förbättrar inte företagens långsiktiga lönsamhet. Att minska på personalen leder nästan alltid till minskad nytta för kunderna och därmed försämrade möjligheter på marknaden. Alltför många företag lägger pengar på att säga uppfolk för att om något år betala dyrt för nyrekrytering. De företag som satsar på personalens kompetensutveckling nu kommer att stå starkare efter lågkonjunkturen, skriver Kelly Odellsom nyligen slutade som försäljningschef vid Volvo Personbilar.