”Ordspråk och talesätt”, med förklaringar av Pelle Holm, i 1975 års upplaga, kan man bland annat hitta ordspråket ”Vänskap låter inte betala sig med annat än vänskap.”
Det var då det – i dag har vänskap blivit en handelsvara med allt högre värde.
Vänskap har blivit en av de viktigaste byggstenarna i den digitala världen. Digital vänskap som kommer till utryck i olika sociala media, bloggar och e-post kan undersökas och utnyttjas. Så till exempel visar en undersökning från IBM att en medarbetare som har intensiv och regelbunden e-postkontakt med sin chef, drar in 4400 SEK mer i månaden än den genomsnittlige kollegan. Genom att studera interaktionsmönster i digitala nätverk försöker forskare och företag att avslöja nätvänskapens mysterier. Ett kännetecken är att betydelsen av begreppet vänskap har förändrats, eller snarare devalverats. En genomsnittlig Facebook-användare kan ha 500 vänner, varav han eller hon aktivt bevakar 40, kommunicerar med 20 och har nära kontakt med högst 10. Dessa vänskapskluster är värda guld, när vi hellre förlitar oss på kompisars rekommendationer än marknadsföring eller reklam. Businessweek berättar om ett företag i New York, 33Across, som säljer ”sociala DNA-plattformar” (förvillande lika forna tiders sociogram).
Vänskapsbegreppets förändring i den digitala världen har både för- och nackdelar. Visst är det bekvämare att få tips och bedömningar av kompisars kompisar om saker man funderar på att köpa, eller tjänster som man är intresserad av, för att inte tala om konkreta jobbtips på en allt kärvare arbetsmarknad. Å andra sidan är risken för ett förytligande av relationer uppenbar. ”Personligt men inte privat”, som är ledstjärna för framgångsrika bloggare, kan ju bli rätt trist och enformigt i längden.