Inte bara företag har ett varumärke som styr företagets värde, även vi som enskilda personer har ett varumärke. Detta är något som vi oftast inte tänker på – vi förknippas alltid med hur vi är som personer, som människa och vad vi har gjort – eller inte gjort. Men ditt egna varumärke påverkas även av vilka jobb du har haft , och hur omvärlden ser på dina arbetsgivare, och deras kvalitet och värdegrund. Ett smittoeffekt. Tex Ikeas varumärke speglar – framgång, ekonomisk tänkande och svenskhet, något som du som person förväntas representera. Du förväntas även i ditt handlande präglas av Ikeas värderingar, du ses som en person som har denna värdegrund inom dig. I dag gäller det att våra medveten – ínte bara vilket jobb man väljer, utan även vilket typ av företag man väljer, för att bygga sitt egna varumärke .Under en kortare tid kan man alltid i ”syfte att studerar och lära känna, olika koncept, välja lite utanför sina värderingar, men det skall finnas ett mål och syfte.” Men ditt CV talar om via dina arbetsgivare ”värdegrund och i vilket socialkonstruistiskt omfält du har präglats – företagets image och varumärken påverkar omvärlden syns på dig och vilken person du är, vilka mål du har och vad du prioriterar. Om Du som enskild person har samma värdegrund som om din arbetsgivare är ni i symbios, och ni hamnar inte i en konflikt där ditt egna varumärke drabbas. Ju längre så stannar hos din arbetsgivare – desto mera färgas du av arbetsgivarens varumärke. Om du vill göra en långsiktig karriär eller utvecklar ditt varumärke som en signum – så bör du strategisk väljer dina arbetsgivare ,även utifrån ett varumärkesbyggande perspektiv. Har flera arbetsgivare en viss stämpel eller fatt en negativ inverkan på sitt varumärke – så kan de vara mycket svart och tar lång tid att tvätta den bort även från dig. I ett litet land som Sverige kan det våra förödande. Da gäller bara byta bransch eller yrkesinriktning. Inom olika yrkesområden är nätverken tätta och allt kommer upp till ytan. Tänk i banor BMW ett innovativ,kvalitetsföretag som ligger alltid i topp, IKEA – Uppsala Universitet – trygg säker, klassiskt kunskapstempel – konservativ, Mac Donalds – duktig på styrning,ekonomi och system. Tänk på alla företag i IT och Fastighetsbubblan. Trendforskare menar att kvalitet, miljömedvetenhet, samhällsnytta och sociala värdegrunder är framtidens parameter. Darför är det populär att vara volontär -tex läkare utan gränser, företag gör sociala satsningar, du är aktiv i föreningslivet och inom sociala sammanhang……..där har du plusfaktorer. Tänk på ditt varumärke och bygg den på långsiktighet och gör strategiska val. Så blir du en vinnare på lång sikt, och du trivs med dig själv.