Ett diskursbrott innebär att ”spelplanen” har förändrats. Nya spelregler gäller och det som var omöjligt i går är inte bara möjligt utan näst intill självklart i dag. Några möjliga exempel inom en inte alltför avlägsen framtid:

Utländska byggjobbare.
Efter Lavaldomen märks det en klar förändring på den svenska byggmarknaden. Allt fler (fastän fortfarande få) EU-medborgare kommer och jobbar i Sverige. Egentligen inte märkvärdigare än att vi köper varor från Kina i stället för Kinna, men såväl arbetstagare som arbetsgivare i byggbranschen oroar sig för vad den nya konkurrensen kan leda till. Förmodligen lägre priser…

Vatten.
Bilden av rent vatten håller på att förändras från något som finns i överflöd och i stort sett är gratis, till något som blir alltmer sällsynt och därmed dyrt och problematisk och kanske rentav orsaken till kommande krig och konflikter.

Genmodifierad mat.
I matkrisens spår luckras det europeiska motståndet mot genmodifierad mat upp. Jätten inom området, Monsanto, har redan märkt ett minskat medialt tryck.

Kärnkraften.
På samma sätt verkar kärnkraften gå en renässans till mötes i klimatkrisens spår. Fortfarande finns det mycket motstånd kvar, men till och med i Sverige kan man notera förändringar, när till exempel centerpartiet intar en mer pragmatisk ställning.