Söndag Stockholms City kl. 12.15 – Fast Food – jag kräver extra skatt från Fast Food restauranger – eller att det betalar minst 50 % av kostnader för städningen, i en cirkel 500 meter från restaurangen.