Proffs på etikFör första gången i historien har man i USA inrättat en permanent panel för etiska ställningstaganden knuten till landets Centers for Disease Control. Det handlar om fördelningen eller snarare prioriteringen av vaccin mot influensa. I förlängningen kan dessa frågeställningar handla om liv och död. Panelen ska också ta ställning till hantering av kommande epidemier. Vem ska prioriteras om vaccinet inte räcker till alla. De allra yngsta eller de allra äldsta? Eller ska man prioritera vissa, särskilt viktiga, yrkesgrupper? Ransonering är över huvud taget en laddad fråga i USA och nu tar man experter till hjälp. Inrättandet av denna panel säger en hel del. För det första att frågeställningarna blir allt mer komplicerade. Och för det andra att etisk rådgivning som en egen profession ökar i betydelse. Frågställningarna inom medicin hör intimt samman med etik. Men behovet av etisk kompetens ökar också inom andra delar av både näringsliv och samhället i övrigt. Proffs på etik är ett av framtidsjobben. /CS
Backlash för eko-turism
Ekoturismen är inte helt miljövänlig. Fler och fler arter uppges ha skadats eller till och med dödats i samband med den här typen av upplevelseturism. Valar har råkat illa ut när valskådare kommer för nära med sina båtar och fler och fler kräver nu striktare bestämmelser kring den så kallade eko-turismen. Eko-turism växer snabbast i utvecklingsländerna som anses ha, förutom den mest fascinerande naturen, också de svagaste reglerna kring denna hantering. Men helt igenom dålig är givetvis inte turism med denna inriktning, skriver Christina Science Monitor. Men man varnar nu för vad som händer om eko blir lika med exploatering med de negativa konsekvenser som hör samman med det. Det är marin eko-turism som har den största tillväxten nu. Det finns i dagsläget drygt 60 olika miljö- eller gröna certifieringar och i början av detta år kom World Tourism Organisation tillsammans med Ecotourism Society ut med ett program för att harmoniera de olika standards som florerar. Den senare definierar branschen på följande sätt: ”responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people.” Och nu har man således konstaterat att den första delen till viss del förstörs av branschens egna utövare. Det är den kulturella integriteten som står i fokus förutom känslig och orörd vildmark. Ekoturismen får helt enkelt bli lite mer eko och mindre turism, för att inte förgöra sig själv. Grönt som strategi räcker inte, man måste ha rätt grön strategi.

Mat som mode
( Maten har blivit en del av modet. International Herald Tribune rapporterar att i Toyo så är det det inre modet som står i centrum nu. Vad och var du äter, till exempel. Det ohälsosamma har blivit det fula. Istället är det grönt te som gäller och mat som varken innehåller animaliskt protein eller oljor. Allt serverat i rökfria miljöer förstås. Organiskt odlade sojaprodukter ersätter mejeriprodukter os mjölk och grädde. Modeexperter talar om en helhetssyn, att kläder och mat hör ihop. ”A good functional and healthy body is the ultimate fashion statement.”, citeras en expert i artikeln. Även i modets hemstad, Paris, börjar man tala om mat som mode. Där finns företaget Enivrance som inriktat sig på matdesign och matförnyelse. Återigen är det det nyttiga som står i fokus, men imaginärt så. /CS
Källa: International Herald Tribune