En amerikansk rapport om framtida trender och hur världen kan komma att se ut 2025 förväntas USA föga förvånande fortfarande spela en ledande roll. Men däremot kommer USA få dela rollen som ledare med andra länder, bland annat nämns Brasilien. Samtidigt förväntas omfördelningen av välfärd från väst till öst att fortsätta – något som redan har påbörjats. Och naturligtvis blir det fortsatt tryck på vår miljö och våra energitillgångar. Något nedslående är de delar som beskriver svårigheterna med att få fram ny och kanske renare energiproduktion. Man talar om processer på upp till 25 år för utveckling. Men allt är inte svart. Vi kan förvänta oss renare vatten, renare kol och olika biotillämpningar som till exempel gör det enklare och bättre att förvara energi.Målet med rapporten är att ge beslutsfattare i USA med en övergripande bild av samhällsutvecklingen och framtiden för att de lättare ska kunna identifiera hot och möjligheter. Samt också stimulera till en bred diskussion kring värdet av olika samhällsfunktioner, som exempelvis utbildning. Läs och ladda när rapporten här

Källa: Global Trends 2025: A Transformed World