Tokyo har mest stjärnor i Michelin Guiden i hela världen mera än England, Skandinavien och Spanien tillsammans.- även Hongkong är på gång

Lista Hongkong

Lista Tokyo