Den hittills tydligaste Obamatrenden är hur hans kampanj drog nytta av Internet och sociala media.

Praktiskt taget alla bedömare är eniga om att Obamas närvaro på Facebook, YouTube, Twitter och via SMS på ett betydande sätt bidrog till valsegern. Hans kampanjstrateger förstod tidigt kraften i de nya digitala arenorna på nätet och inte bara kraften utan även villkoren – på nätet kan inte budskap och utformning styras centralt, istället bidrar alla användare okontrollerat på sitt eget sätt. En sökning på Barack Obama på YouTube ger ett par dagar efter valet 394 000 träffar och det säger sig självt att alla dessa videoklipp inte kan behärskas av Obamas kampanjmakare.

Aktiviteterna på YouTube kunde Obamas kampanj inte styra, men däremot den egna hemsidan www.my.barackobama.com. Den utgjorde spindeln i nätet. Här samlades entusiastiska Obama-anhängare och rapporterade om sitt arbete och bildade stora och små grupper Dessa grupper bildade i sin tur en, som det visade sig, oövervinnelig armé som samlade in mer bidrag än någon annan presidentkampanj i historien, men som framför allt skapade samhörighet och gjorde att folk kände sig viktiga och sedda och gick och röstade.

Ett exempel på en sådan grupp är (eller möjligtvis var) ”Sweden for Obama” En liten grupp – precis som så många andra – men med 76 ambitiösa medlemmar. Statistiken på nätet visar att man fram till valet arrangerade 160 träffar, gick på 773 olika möten, ringde 3684 samtal, gjorde 6247 blogg-inlägg och totalt samlade ihop 12319 dollar till Obamas kampanj. Ett imponerande facit som i ett nötskal visar kraften i Internet och sociala media .