Den snabba teknikutvecklingen tillsammans med den akuta finanskrisen och global ekonomisk avmattning kommer sannolikt leda till nya affärsmodeller inom flera sektorer, som finanssektorn och advokatbyråerna.

I finanssektorn har finanskrisen understrukit behovet av att företag som erbjuder finansiella tjänster behöver ändra analysfokus radikalt. Tom Davenport skriver på sin blogg att dessa företag i framtiden borde börja tillämpa ”model management” i sin verksamhet, dvs att man systematiskt följer och övervakar analysmodellerna. Ännu viktigare är att cheferna lär sig mycket mer om de modeller som hela verksamheten bygger på, så att de mer kritiskt kan bedöma eventuella begränsningar och risker.

Samtidigt börjar affärsjuristerna på de stora byråerna använda nya innovativa modeller för att ta betalt för sina tjänster, rapporterar Financial Times. Det traditionella timersättningssystemet kan snart vara ett minne blott. Den internationella advokatbyrån Eversheds, har till exempel ett system där byråns betalning bestäms av klienternas nöjdhet och bonusar betalas ut om byrån proaktivt minskar processandet.

Vi har redan i tidigare uppmärksammat den komplicerade utmaningen med extremvärden och osäkerhet – som riskmodeller baserade på normalfördelningskurvor inte hanterar på ett tillfredsställande sätt. Det anser bland annat Nassem Nicholas Taleb (författaren till bästsäljaren ”The Black Swan”). Han argumenterar för att vissa händelser är omöjliga att modellera eller förutse. Efter den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna verkar det finnas fler svarta än vita svanar på finansmarknaden vilket också får effekter på övriga marknader. Nya affärsmodeller är ett sätt att hantera dagens situation och kan i vissa fall vara nödvändiga för att företagen ska kunna försvara sin marknadsposition och upprätthålla konkurrenskraften.

Källa: Tom Davenport (som ingår bland Harvard Business Reviews bloggar)