I takt med att näthandeln ökar, så ökar också antalet frustrerade och förvirrade kunder.
Undersökningar pekar på att nästan hälften av alla som varit inne på en hemsida för att köpa något inte genomför köpet, utan ger upp, främst beroende på förvirrande produktbeskrivningar, dålig sidnavigering eller oklara köpinstruktioner. Därför är det knappast förvånande att ett antal olika företag nu erbjuder tjänster som underlättar för dessa förvirrade kunder.

Det finns företag som kombinerar analyserande dataprogram med möjligheten för kunderna att få tillgång till personlig rådgivning, som indiska 24/7Customer och amerikanska LivePerson, men även helt automatiserade och digitala lösningar som Artificial Solutions. Målsättningen är densamma – att hjälpa kunderna att inte ge upp utan verkligen genomföra sina köp.
Det är lärorikt att bli påmind om vilka faktorer som kvalificerar för beteckningen ”förvirrad kund”. Några exempel: du hoppar mellan sidor som beskriver samma produkt, scrollar fram och tillbaka, läser samma beskrivning flera gånger eller skriver sakta in svar på frågor. Men inte nog med det. Systemen väger också in sådana faktorer som från vilken del av landet du loggar in – landsbygden är ett varningstecken – eller hur snabb uppkoppling du har. Allt sammanställs i ett ”tveksamhetsindex”. Intergritetsfunderingar, någon?