Begrepp som Cloud Computing och möjligheter att göra produkttest i Second Life kan kännas något udda för dagens chefer och medarbetare, men det är självklarheter för många i den dataspelande generationen som är på väg ut på arbetsmarknaden.

Det innebär också att synen på dataspel håller på att ändras. Tidigare stod problemen i centrum – våldsinslagen, stillasittandet och det inåtvända. I dag lyfter man fram helt andra aspekter. Tidskriften The Economist refererar bland annat en bok som kommer ut i höst – ”Changing the Game” av David Edery och Ethan Mollick – som snarast är en hyllning till den dataspelande generationen.

Många av dataspelsvärldens förmågor och erfarenheter behövs på dagens och morgondagens arbetsplatser. Att samarbeta i olika former av ”communities”, som är en nödvändighet i dataspel, är också en egenskap som efterfrågas alltmer i dagens arbetsliv. Författarnas slutsats är att företagen i stället för att förbjuda dataspel på arbetstid snarare borde uppmuntra medarbetarna till att spela mera.

Allt fler företag, även i Sverige, börjar inse att man måste bli intressanta för den nya arbetskraften. Ett bra exempel är E.ON, som visserligen inte använder dataspel, men väl sociala media. Under sommaren har man satsat på ”E.ON young heroes” . Företaget uppmuntrade sommarjobbarna att berätta om sina jobb på E.ON med hjälp av bloggar och v-logs(video). Det kom inte in speciellt många bidrag och de som kom var knappast några kioskvältare, men det gör inte satsningen mindre intressant. Det stora energibolaget har ändå förstärkt sin image bland nästa generationens medarbetare.