Författaren Richard Watson presenterar i sin senaste bok fem trender som styr framtiden. De övergripande rubrikerna är inga nykomlingar. De går t o m att hitta i Naisbitts bok Megatrends som kom ut på 1980-talet. De övergripande trenderna är, enligt Watson, globalisering, lokalisering, polarisering, oro och mening i dess djupare betydelse.

Som exempel på första trendens betydelse nämner författaren GPS och RFID som ytterligare spär på utvecklingen. Lokalisering är själva mottrenden till den första. Det är en reaktion från de som ej vill vara med om globalisering. Här ser författaren en återgång till klanekonomier och mer protektionistiska yttringar. Polarisering handlar om ökade klyftor, vilket inte är särskilt nytt. Oro och rädslor har vi redan sett påverka utvecklingen, men Watson betonar detta. Den sista trenden handlar om religionens framtida betydelse och skälen till varför människor på olika sätt söker trygghet och andlighet.

Institutet för framtidsforskning i Köpenhamn, Danmark har också nyligen kommit ut med en ny bok. Den heter All dressed up but nowhere to go. I den behandlas de långsiktiga konsekvenserna av förbrukningskapitalism och stalls frågor vilka alternative vägar vi kan söka I framtiden. Det är bra med mångfald i debatten om allas vår framtid.