Hur mycket är vi beredda att betala för etiskt producerade varor. I tider av hög medvetenhet om både miljö- och humanetiska metoder är det upp till konsumenten att välja. Och att värdera. Och vad är vi beredda att betala för fast vi kan få något liknande gratis? Ovanstående två frågeställningar har behandlats i media under den senaste tiden.
I den första frågan har forskare nu kommit fram till att beroende på kundens attityd är vi beredda att betala mer för etiskt producerade varor och tjänster. I denna studie som presenteras i MIT Sloan Review har man definierat etiskt producerat på följande sätt: den producerande enheten har en uttalad policy att agera i intressenters intresse såsom anställdas och kunders säkerhet och liknande, vara miljövänligt och agera för mänskliga rättigheter. Det som forskarna också kom fram till är att konsumenterna är bara intresserade av att köpa det som producerats utan etisk tanke om priserna är starkt reducerade. Konsumenten ter sig som mer benägen att ekonomiskt straffa än att belöna. Men den mest intressanta målgruppen är de som har en hög etisk standard som norm för de är beredda att betala bra för det som uppfyller kraven. En annan aktuell frågeställning, huruvida man ska betala något över huvud taget för vissa varor och tjänster, har berörts av såväl blogGare som magasinet Wired. Rekommenderad läsning: Free! Why $0.00 Is the Future of Business.

Källa och länk: MIT Sloan, Futurelab.net, Wired

Betala med Mobilen

Redan idag går det att köpa till exempel tunnelbanebiljetter med sms. Men den fullt utvecklade elektroniska plånboken i mobilen låter vänta på sig. Reuters skriver att den kommer 2012. Det finns bland annat i Japan idag åtskilliga applikationer som måste laddas ned till mobilen för att fungera men som i princip delvis blir till en elektronisk plånbok.

McDonald’s har en ny satsning, Kazasu Coupon, som är ett sorts lojalitetsprogram där man kan både beställa måltider, erhålla rabatter och betala via mobilen. Redan förra året annonserade bland annat Nokia tillsammans med VISA sina planer på att vidare utveckla de betalningsmöjligheter som mobilerna redan då erbjöd. Gerry Purdy, chief mobile and wireless analyst for Frost & Sullivan kommenterade utvecklingen som följer: ”In the next decade you’ll be using your phone to buy stuff wherever you go and think nothing about it. It will be the standard way that credit cards will be accepted.”

Källor och länkar: Reuters, japansk blogg, McDonald’s pressrelease (på japanska), liknande system