Nu är den här en vetenskaplig studie av Pan Europa som har anlayserad vad som finns verkligen vinet. Pestizider vid odling av vin har används sedan 1900 talet – och används fortfarande i hela världen – vinstocken tar upp dessa ämnen och sedan via vindruvan finns det i våra viner ? Ännu mera an anledning att dricka ekologiska viner – eller varför finns det fortfarande inte någon varudeklaration från vinbönder över vilka odlingsmetoder det använder – En flaska kostar faktiskt – min . 50 kronor.

Här finns det pdf filer – Message in the bottle – bakground

Message in the bottle – result

Källa: Pan Europe – Issues