Parallellt med trenden att prioritera lokaltillverkade varor, som framför allt exploderat på matsidan, kommer en våg av ökad självständighet. Det kanske är för tidigt att tala om en ny självbild för lokalsamhället men tecken finns på en sådan. Ett starkt lokalsamhälle har hela tiden gått hand i hand med globaliseringen, men klimattrenden har gett det hela en rejäl knuff framåt.

Isle of Eigg är en ö utanför Skottlands kust. Där har lokalbefolkningen tidigare varit beroende av dieselgeneratorer och nödgats ransonera sin elkonsumtion. Nu har öborna istället gått över till solpaneler, vindturbiner och en hydroelektrisk generator och dieselmotorerna har kommit att enbart bli reservkraft. Detta innebär bättre tillgång på energi och dessutom en som är förnyelsebar och lokalproducerad. Dessutom finns det en intressant ekonomisk och social aspekt. På ön distribueras elen lika till alla. Man kan inte konsumera mer el om man har mer pengar. Det finns också en annan ekonomisk aspekt som framträder. I USA börjar man referera till den nya sektorn som ”green collars”. Definitionen på green collar är, enligt miljöorganisationen Apollo Alliance, blue collar som uppgraderats till att möta de utmaningar som framtidens hållbara samhälle ställs inför. T ex att jobba på fabriker som tillverkar solpaneler. Enligt Apollo Alliance kan sektorn för green collar skapa mellan tre och fem miljoner nya jobb under de nästkommande tio åren.

Källor: Christian Science Monitor och International Herald Tribune
Länk: Isle of Eigg