Tänk att mina tankar pekade mot ett område som är intressant läs bloggen 11. November 2008.

De handlar säker inte prelimärt om pengar vad som hände med ICA – och samma sak händer nog dagligen i alla företag som arbetar med matvaror – det handlar om okunskap eller om att inte förstår vad som händer när man inte följder basic -regler.

Oftast är det beprövad kunskap som står bakom felen – så här har vi alltid gjort och man lär ut till sina lärlingar eller medarbetare. Oftast förstår personen ifråga inte problematiken – det har inte hänt något. Skulle en utbildad slaktare har gjort så här ? en som möter kunden – ögon mot ögon. Det är just anonymitäten bakom alla hyllor där man inte möter människan som är problemet. Du ser ju inte mamman med små barn som tar ” just denna köttfärs” – det kanske skulle kunna vara dina barn………………….du skulle nog tänka annorlunda. Det just mötet mellan den som producera produkten och den som säljer som är viktig och skapar förtroende. Säker skulle ICA Stig inte sålt produkten till en kund han känner……………..

Vi saknar idag – gedigen hantverkskunnandet som bäddar för etik, moral och ansvar för de matprodukter man säljer. Ett genuint intresse för kunden – och att man vill ser kunden i ögon. Dessa outbildade förpackningsanställda som inte har någon yrkesstolthet – gör ju bara det som de tror att rätt – rena lekmän. Nu behöver vi inte skäller på ICA – problemet finns överallt där det inte finns utbildad kunnig och intersserad personal.

Vi känner väl alla till historien om en färsk Oxfile som på vägen till en mogen ålder efter 5 veckor blir pölsa(restauranger). Eller vad som finns i korvar och alla andra färdigprodukter. Men vi får skylla oss själva – stordriften har gjort att den genuina hantverkaren som hade känsla för sitt jobb har försvunnit för alltid. Den passade helt enkelt in i det industriella mattillverkningsprocesser. Jag hoppas att ICA är smart nog och lyfter hela diskussionen till ytan och gör en manifest av händelsen – så att det blir ett startskott för hela branschen till framtiden. Alla måste ta ansvar och möta kunden – med denna frågeställning: skulle jag äter denna produkt själva eller använder den till min egen familjemiddag ? Tänker alla i grunden så här – har vi lyckats.