Blog Image

En stor människa

Det är svårt att hitta ord och känslor, när jag fick meddelande att Werner Vögeli har lämnat jordens grytor för att vandra vidare mot guds gästabud.

Det finns teorier kallade ” Great Man”– och Werner passar in på en sådan profil: Ett stort yrkeskunnande, lojalitet, outtröttlig passion för naturen och människan ,samt en enastående ödmjukhet inför sig själv och därmed är han ett föredöme och förebild för oss alla.

Detta är egenskaper som idag präglar ”de stora” gastronomer och medmänniskor inom gastronomin som t.ex. Witzigmann, Haeberlin, Troisgros, Giradet och Duxasse

Werner behövde aldrig den massmediala bekräftelsen, som ibland tar gisslan inom vårt yrket utan han hade en integritet i sin person och kunnande vilket gav honom rätten att ta ställning i alla frågor som han brann för. Alla lyssnade till hans kloka ord – som byggde på en genuin känsla och kunskap att kunna analysera vad som är viktig nu och i framtiden. Skolmaten, maten för äldre, utbildningsfrågor, ekologisk- och miljötänkande,var saker som Werner tog upp i debatten – innan median visste vad det handlar om.

För Werner har dessa tankar alltid varit ett naturligt förhållningssätt vilka var präglade av hans härkomst och hans rötter.

Många stora kockar har haft ”tur” att utvecklar sitt kunnande i en omgivning där matkulturen har varit högt i anseende och yrketkock hade en status.

Werner Vögeli har varit en missionär som har förd fram det nordiska köket och restauranglivet, från 50- talet att varit en slutet sällskap för det social högre klasserna som bara de hade det råd att njuta till vad det är idag – öppet för alla

Genom att utbilda mängder av yrkeskvinnor och yrkesmän, har Werner lagt en grund till det nordiska kökets framsteg och utveckling. Werner och Operakällaren har också präglat många av världens kök – många stora köksartister har i sin karriär arbetat på Operakällaren under hans kunniga och mänskliga ledarskap. På många platser i världen hittar du gastronomer som har fört vidare den mänskliga ledarskapsstilen och på detta viss utvecklat Hospitaltybranschen ytterliggare.

Werner är kanske den största av alla kockar i världen – men sådana tankar och tal vill han aldrig veta om – den ödmjuke bondpojken från Emmental som återskapade och utvecklade en hel nations matkultur.

Tack Werner för alla dessa inspirerande stunder, möten och samtal!

länk. SVT http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=776632

Heinz Glöckler