Denna berättelse är fiktiv och eventuella likheter med händelser eller personer är bara tillfällig. Mice a place är ett uttryck i köket – när man har gjord förberedelser för alla möjliga händelser i köket – basic i beredskapen.

Det har varit en gång ett land, den stora humanitära stormakten som är förebild för många andra länder, och som oftast är långt framme när det gäller tillit, samarbete och god tro om alla och andra och där konsensus och internationella samarbeten är viktig.

Sent en kväll i December 2019 ringde en smittsskyddläkare från Kina sin kollega i Sverige, som hen har lärd känna via samarbeten och internationella kongresser. Upphetsad berättade hen om en lungsjuka som sprider sig i Wuhan och Kina – en ny virus eller en pandemin kan vara igång.

Den svenska kollegan berättade direkt detta till sina kollegor som i sin tur – forskade vidare via sina kontakter i resten av världen. Det fick bekräftad att något är på gång – och skrev en rapport till ansvarig minister och Myndigheten för samhällskydd och beredskap enligt reglementet och gällande rutiner – men ni vet att det är Jullov och hela Sverige har gatt på semester( som alltid – jular är kritiska). Rapporten blev liggande tills mitten av Januari 2020 – innan Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen ännu en gång larmade om att det är något som är på gång, man sände rapporten en gång till.

Båda Myndigheterna hade under tiden redan tagit fram sina pandemiplaner och informerade även Myndigheten för Samhällsskydd som i sin tur jobbade hård med ryska cyberattacker. Till sist fick det gehör hos regeringen och det fick berätta om vad är som är på väg.

Regeringen läste pandemiplaner och tyckte det ser bra ut – kör på bara blev order.

Men myndigheterna berättade att, vi har ju inte någon beredskap alls – som vi skulle har haft enligt krisplanen, och därmed kan vi inte göra som den fina pandeminplanen föreskrev. Det skulle behövas flera IVA platser, skyddsmaterial, munskydd, desinfektionsmedel, testkapacitet för hela befolkningen och man rekommenderade även en begränsad look down av gränserna. Alla inresande till Sverige skulle behövas sättas in i karantän när det kommer hem och testas. Det har även varit viktig utifrån ansvarsfördelningen att regeringen själva tar över kommandot så att alla jobbar mot samma mål.

EU-minister och Finansministern säger direkt pengar är inte något problem – det bara köpa………..vi har ju samarbetsavtal med EU och NATO, det hjälper säker till, det finns upphandlade aktörer. Man bestämde sig att mötas igen om en vecka.

Tjänstemännen på  myndigheterna och i regeringskansliet jobbade febrilt, men alla andra länder gjorde samma sak…………med resultat att det gick inte få tag i något. Det blev även en byteshandel där själva ansvarig minister ringde sina kollegor i EU – svenskbyggda respiratorer mot visir och mundskydd. Mundskydd till hela befolkningen kanske möjligt i sommar – skyddsmaterial och testutrustning kanske i April – Maj. Myndigheterna föreslår nu att regeringen skulle kräva att alla sportlovsresor utomlands ska ställas in p.g.a smittorisken, några italienska forskarkollegor och berättad att en katastrof är på väg.

Vi nästa möte presenterade Folkhälsomyndigheterna och Socialstyrelsen (MSB är fortfarande varit upptagen med ryska cyberspioner) att läget är katastrofal gällande beredskapslager och sjukvårdsmaterial, och att man inte hade möjlighet att följa pandemiplaner och genomföra det åtgärderna som behövs, mest p.g.a av beredskapen är obefintlig efter 20 år nerskärningar.

Vi är nui början av mars och det första sjukfallen dök upp vid vara oförberedda sjukhusen- där regionerna har ansvar och visste inom om vad som pågick högre upp. Regeringen fick nu panik och samlade nu även oppositionen till ett möte.

Statsministern – började med orden – VI har framför oss en katastrof en pandemi och vi har inte någon beredskap, nu  är det allvar – för att uttrycka mig klart –   Vi alla här, har genom var politik det sista tjugo åren gjord att vi har hamnat i denna sits utan beredskap – nu måste vi gemensam hjälpas åt att dölja vårt ansvar efter bästa förmåga och samtidig rädda så många som möjligt. Alla partierna skyllde på varandra vems fel det är – tills en myndighetschef säger – Slutar upp nu nu måste vi göra det bästa vad vi kan göra , med det resurser vi har – slutar schabbla.

Myndighetschefen säger tydlig – Vi ska göra vad vi kan göra – inte vad vi vill eller behöver att göra. Det enda vi kan göra är att vi kan försöka att se till att vi inte belasta sjukvården förmycket, tills vi har utökad vår kapacitet genom att skära när alla andra sjukhusaktiviteter, samt att vi måste skydda det äldre. Sedan kan vi försöka att under gång bygger upp kapaciteten inom sjukvården, inom testningen av människor och ta fram behövlig sjukvårdsmaterial – men det kommer ta tid. Och för guds skull föreskriv inte munskydd till allmänheten – det dröjer fram tills sommaren tills vi har tillgång till dessa volymer, skyddsutrustning räcker inte ens till anställda inom sjukvården just nu– och verkligen inte för alla inom äldrevården. Finns inget kan vi inte förskriva något – tänk på det.

Vid en look down har vi även brist på livsmedel inte bara toalettpapper – förråden räcker ca i två veckor – ni vet ju att all försörjning bygger ju på leveranser just in time.

En av stödpartiererna frågor – kan vi inte låna från andra länder………stort skratt för första gången i mötet – alla tänker på sig själva min vän ………..Kan vi inte göra som det andra nordiska länder………….nej.det har bättre beredskap och är bättre förberedd.

Vem som ska styra frågar statsministern – det lika bra att Folkhälsomyndigheten är ansvarig och stämmer av med oss alla löpande, da slipper vi ansvaret. Det kan ju frågan och vi i regeringen har ju delegerad ansvar det sista åren mer och mer till golvet. Låt sedan regioner och kommunerna sköter det praktiska………..

Samtidig pågår Melodifestivalen som genomfördes på Globen, Sportlovsresande till Alperna. After Ski är fortfarande poppis även  i svenska fjällen, Folk trängs i barerna, kollektivtrafiken är fullt – bara någon enstaka asiat som fick rapporterna hemifrån bär en skyddsmask ( som hen fick tillsänd från släktningar hemifrån).

Efter det stora mötet blev det en presskonferens där statsministern och socialministern säger tydlig att ”Beredskapen är god ” …………………………..inte någon protesterade. –  Alla har ju kommit överens över ”möjligheternas strategi ”. 

Att vi måste  ser till att vi plattar kurvan för att inte överbelasta sjukvården

  • Tvätta händerna – använd handsprit – stannar hemma om du är sjuk – ej människosamlingar över 500 personer– skydda det äldre. Allt bygger på förtroende i myndighetsspråk – vi bör……………att använda ska är inte möjlig det finns ju inte resurser att kräver tex. mundskydd.

Det blev den omtalade ” The Swedish Way” till eller bättre sagt ”vi gör inte vad vi vill göra ”– utan vi gör vad vi kan göra med den beredskap vi har.

Eller att kommer tillbaka till köket – när man inte har ingredienser enligt recept – så tar man vad man har