Bakgrund – Varför är det på detta viset

Den nuvarande Coronakrisen visar upp svagheter och underliggande agendor från människor, samhällen och systemen. Denna demaskering är skrämmande och gör mig orolig. Denna Coronakris som kräver ansiktsmasker, tar fram sanningen över samhället tydligare, intensiv och snabbt när man tar bort själva åsiktsmasken.

Genom Coronakrisen kommer tidigare under ytan liggande mönster lätt fram. Den största upptäckten som blir mer och mer tydlig att ej reglerad kapitalism är inte livskraftig. Ännu en gång visar en kris hur känsliga det globaliserade ekonomier är.  2001 efter 11. September, 2008/2009 efter finanskrisen och nu 2020 nu vid Corona. Under alla dessa kriser behöver alla ekonomier massiv hjälp av staterna. Men mellan dessa kriser kräver företrädare och ledare mindre regleringar och mindre skatt eller vill helst inte betalar någon skatt alls. Det är absurd att särskild efter Bankkrisen – att politikerna villde ännu mera vill slimma staten och lämnar över allt fler uppgifter och ansvar till den fria marknaden utan minsta reglering.  Marknaden reglerar detta – mantra. Nu är jag inte emot kapitalism – men för mycket kapitalism är lika dödlig för ett samhälle än för lite kapitalism. New Public Management och ekonomiska effektiviseringar är huvudsyfte – inte kort och långfristig kvalitet och medborgarnytta. Hög utdelning och minskade reserver i företagen är dödlig för alla – det är en värderingsfråga för aktieägare eller företagare – om man tittar på långfristig eller kortfristig perspektiv.

Nu ska vi inte göra kapitalism för syndabocken för konsekvenser av en pandemi – med Marx ideologi skulle vi inte haft den välstånd som vi har idag. Dagens Coronademaskering av samhället – lyfter fram igen konservativa och socialdemokratiska argument –  ” vilka ska betala detta” ” väljarna skulle inte acceptera detta” ” Det här går inte” – Det blev tydlig nu under Corona att den politiken har präglats av populistiska och mediala prioriteringar och inte av möjligheter. Man kan tala om att i samhällets liberala demokrati under det sista två årtionden, bedrevs det mera en politik att skjuta ifrån statens ansvar till andra – än att tittar på möjligheter och en vision för en bättre framtid. Det har tydligen inte varit ett problem att under några dagar plockar fram miljardbelopp för att rädda nuvarande samhället med dess brister – men varför fanns dessa belopp inte tidigare för att bygga framtiden ?

Nu lite mera över Corona – men balanserad

Covid 19 är ett virus som är annorlunda än alla pandemier vi hade tidigare. För att hitta rätt motmedel eller strategier att bekämpa detta virus behöver man veta, forska, analyserar och har tillgång till relevant data. Detta tar tid – trots alla forskare jobbar dygnet runt (vem som gjorde rätt vet vi i framtiden)– men politiken och även vi själva har inte tid det vill visa handlingskraft helst igår. Den enda stat använder det strategier som har fungerat tidigare vid andra viruspandemier som SARS etc. och tänker till hur samhället påverkas. Andra gör en lock down totalt utan fakta mera av rädsla, eller att man tror detta är rätt. Varje land är olika i sin kultur, struktur och mentalitet – så blir även strategierna därefter. Kineserna tyckte i början att det handlade om en lungsjukdom – därav en fördröjning innan som stängde in hela befolkningen i Wuhan flera veckor- utegångsförbud samtidig som Österrike särskild Ischgl visste om konsekvenser, men tänkte bara på pengar. Ingen vet vem som har rätt det ser vi i framtiden om kanske 1 år – när vi har relevant underlag.

Alla gör vad man tycker är rätt strategi utifrån tidigare erfarenheter eller kulturella betingande behov, men ingen vet vad som är rätt för vi har relevant helhetsbild, utfall och data som forskarna kan jobbar med. 

Svenska statens styrning

Sedan vet många inte hur den svenska staten styrs – Myndigheterna är inte fristående, det kan ta fram förordningar ( som ska beslutas av staten) eller allmänna råd – men dessa myndigheter har inte någon makt. Det styrs efter lagen och regleringsbrev med uppdrag från regeringen. Det bra att vi har expertmyndigheterna i Sverige utan politisk agenda. Det kan även lämnar fram utredningar där regeringen bestämmer hur man ska går vidare. Till Exempel har myndigheterna i rapporter tidigare varande för beredskapen av medicinsk material, bristande kvalitet inom äldrevården eller antal intensivvårdsplatser …………men detta ger ju inte mera röster och kostar pengar…..För mycket av ekonomisk perspektiv……

Men alla visste om riskgrupperna – multisjuka och äldre, men inte alla länder har varit förberedd – där särskild inte Sverige där ca 75 % av alla döda är äldre, som hade tillgång till hemtjänst, äldreboende eller särskilt boende. Men vi hade ju andra influenser tidigare……….Myndigheterna i sin övertygelse att man kan hanterar det basala hygienregler på dessa ställen rekommenderade enbart ett besöksförbud.  Ingen kunde föreställa sig hur dålig rutinerna efterföljdes, hur ledning och styrning saknades, bristen på kompetens har varit – och själva arbetsförhållanden för det timanställda medarbetare som gjorde allt. Avsaknaden av läkarkompetens(telefonmöten eller besök ibland) eller en sjuksköterska på 100 äldre – är ett tydlig bild att svensk äldrevård har en katastrof. Där finns ett systemfel – något som Socialstyrelsen påpekade sedan länge i sina rapporter till regeringen – detta visste även vi som har äldre anhöriga. Skönt att IVO ( som egentligen ska bara reagerar på anmälningar på egen initiativ göra nu en egen granskning – med katastrofal  men förväntad resultat). Äldre är många väljare – som säker kommer göra sig ännu mera hörd i nästa val.

Allt handlar som vanlig om pengar eller slipper ansvar och problem. – Staten friskriver sig ansvaret genom att ansvarit för primärvården delegeras till regionerna, men vård och omsorgtill kommunerna för äldre. Köer, personalbrist, låga löner – bristande kapacitet och brist på kommunikation och bra ansvarsprocesser är konsekvensen – som betalades nu med över 3000 döda äldre.  Vems ansvar är detta?   Ju vi alla har en del av ansvaret – vi vill betala mindre skatt – så skattepengar används till andra prioriterade områden som är populistiska och ger partierna mediautrymme. Kommunerna vill skryta med låg kommunalskatt – pratar bara om effektiviseringen av omsorg via kostnadsbesparingar som drabbar både kommunala och fristående aktörer.

Vi måste kortfristig och långfristig bygger om sjuk, vård och omsorgssystem – och staten måste tar det övergripande ansvaret, utöver tydlig ledning och styrning – som även följs upp – Jag brukar säger bestämmer VAD och ser ATT man följer direktiven – något som är statens huvuduppgift. Det ska inte vara så att regionala och lokala politiker tar ansvar över människors chanser att överleva – man kan inte Liv och Död låter vara beroende av ekonomiska kalkyler. Sedan kan det finns varianter av HUR man löser detta eller VEM som löser detta. Men ansvaret ska har Staten – en huvuduppgift.

Vi behöver ett sjukvårds och omsorgssystem som hänger ihop, som är adaptiv och som även klarar av extremsitutationer som COVID 19  även i framtiden, där även Beredskapen ingår – detta är en statlig uppgift.