Kära medborgare i vårt fina land, vi talar alla idag till Er- med stor glädje kan vi meddelar att vi har besegrat Coronavirusen – som har lamslagit vårt samhälle – och som kostade många människors liv i Sverige och i världen. Vi vill särskild tacka alla Er som hjälpte till inom vård och omsorg – och Er som följde vara rekommendationer och inskränkningar som påverkade Ert liv.

Under denna tid har vi lidit stark utifrån tidigare nerskärningar inom vård och omsorg och den obefintliga beredskapen när det gäller sjukvårdsmaterial och intensivvårdsplatser. Även bristen på anställda inom vård och omsorg har varit ett stort problem – just dessa personer gjorde att vi klarade krisen – inte marknadens aktörer som inte klarade av krisen själva. Det starka samhället klarade krisen ...

Men nu ser vi framåt – Vi behöver bygger ut sjukvården, krisberedskapen och betalar bra löner till det yrken som arbetar inom vård och omsorg och andra samhällstjänster. Detta är vår plikt och ansvar – det inte marknadens bonusar som räddade Sverige.

Men nu till framtiden – vårt finansiella system är skadad och ligger nu nere – detta är en katastrof – men även en chans. Vi vill inte upprepa det fel som vi gjorde under finanskrisen 2008 och IT krisen. Vi räddade det befintliga system – utan krav på att på ändra det grundläggande strukturer som skapade krisen och som bygger på gir och – vi fortsatte som vanlig, även vi politiker. Vi gick från långfristighet till Adhoc beslut utifrån mediala påtryckningar av intressegrupper.

Vi måste tänka om för att forma en ny framtid – Skuldsättningen av europeiska staterna och även i USA är katastrofal stor – alla räddningspaket har varit stort och väl tilltagen – det behövdes. Vårt samarbetsorgan EU har lidit hårt och uppträder dysfunktionellt i kristider. I Europa tänker man nationalstat igen – den märktes redan under migrationskrisen. USA är ekonomisk skadad – men präglas även av sociala oroligheter utifrån avsaknaden av skyddsnät för medborgarnas under Coronatider.

Vi som är samlad här vill skapa en nystart för Sverige, vi lägger undan vara ideologiska skillnader och vill konstruktiv arbetar tillsammans för ett framtida Sverige i en orolig värld.

Följande fokusområden vill vi arbetar med.

  • Beslutsnärhet till medborgarna, och att vi agerar inte längre utifrån partiideolog, lobby och egna intressen, utan vi fokusera på gemensamma mål för framtiden utifrån landets behov
  • Hållbara processer när det gäller alla beslut, för att se på långfristiga konsekvenser av besluten.
  • En nystart mot en mera social marknadsekonomi– där vi inte bara fokuserar på utvecklingen av Bruttonationalprodukten utan mera på välbefinnande av samhället och samhällsstrukturer.
  • Tillbaka till en mer hållbar och inhemsk kvalitetsproduktion och utbyggnad – där minskad miljöpåverkan belönas.
  • Ett nytt Finans och skattesystem där samhällsnytta, utveckling och samhällsansvar ska står i fokus och ska belönas
  • Att tillsammans bygger upp en nationell och nordisk beredskapsplan för kriser i framtiden – mindre Jas mer Skyddsutrustning.
  • Att bygger ett samhälle som bygger på tillit, allas eget ansvar och demokrati – något som gjorde oss stark under Coronakrisen.

Låt oss bygga ett Sverige 2.0 – och låt oss tänka nytt och inte köra samma fel som vi gjorde förr.