Ett årtionde för nytänkande eller blir det en katastrof ?

Jag läste nyårstalet av den finske presidenten som väckte mitt intresse – där påpekade han direkt och osminkad flera av vara utmaningar som vi har. Politiker är idag kraftlösa eller är inte modiga nog att tala klarspråk med sina väljare. Man hör oftast bara floskler som – vi ska vara modig att tänka nytt eller vi behöver lämna gamla vägar.

Vi behöver idag ett nytänkande i historisk större dimensioner – och ser kanske lite tillbaka vad som är felet i vara grundstrukturer i samhället.

När vid slutet av 1920 talet den stora kraschen påverkade världen, kom först många år av massarbetslöshet som följdes av högerregimer och sedan en världskrig, där efter följde ett försök att tänka om till en mer reglerande kapitalism.

  • Bort från den naiva tron att ekonomisk liberalism med sin ursprung i 19 talet till en mera reglerad kapitalsim
  • Bort från stora trust till en mera reglerad marknadsekonomi
  • Bort från Manchester – kapitalism till med skydd för arbetstagare.

Men när vi 1990 drabbades av den nästa historiska crashen som påverkade inte bara dom välutvecklade länder, kom samma frågor som ovan upp igen. Man villde bort från naiv-marknad liberal dogma från Reagan och Thatcher tiden och från den oreglerade kapitalglobalisering. Men då som nu bäddades grunden för högerpopulister from Brexiteers, Donald Trump, Viktor Orban eller Matteo Salvini även SD i Sverige. Men det fanns en skillnad – Historiskt kunniga personer tex US riksbankchef Ben Berneke som stilbildare försökte under krisen stödjer kapitalmarknaden med enorma pengar subventioner samt att alla stater hade sin konjunkturpaket. Konsekvensen blev att vi inte fick en massarbetslöshet, depression eller Deflation – förutom Grekland. Man kunde begränsa följderna.

MEN: ovanstående framgångsrika åtgärder – hade till följd att man inte dök ner och utforskade det djupa orsakerna för krisen. Enbart några små reformer i Bankväsendet fick man fram – som resultat att finansvärlden oreglerad kunde fortsätta som tidigare. Fortfarande sänder Finansaktörer Biljoner av pengar dagligen till varandra via sina skärmar. Fortfarande reagerar finansmarknaden med ett flockbeteende. Fortfarande har politiken inte något svar, när som konsekvens av globaliseringen eller vid införande av nya tekniker – hela branscher och regioner störtar ner i ett ekonomiskt kaos. Under tryck av ekonomiska nyckeltal saknas fortfarande kraften att skapa handlingskraft särskild när det gäller klimat.

Det gamla tänkande sitter kvar. Särskilt när regeringar i utifrån sina ekonomiska tankar ständig behöver korta ner sina utgifter, som de facto har som konsekvens att infrastrukturen kraschar, vi ser det tydlig i delar av Storbritannien eller USA rostbälte- även i Sverige. Detta i sin tur bäddar för missnöjdhet över politiken och trovärdigheten till etablerade partier – som själva sitta fast i sin retorik, policy och partistadgar fram 1920 talet.

Samhället behöver nya visioner utifrån det vad vi har lärd oss tidigare, som som syftar till att lyfta världen framåt med en ny värdegrund i botten. Via nytänkande som bygger på framåtblick och skarpa analyser av nuläget, och hänsynslöshet i bekämpning av orsakerna kan medborgarna orienterar sig ny – särskild om politikerna är orädda och skapar samsyn i världen.

Det finns idèer – men med nuvarande maktstrukturer – är det svart att göra ett nytänkande särskild inom finansvärlden med sina kortfristiga mål och strukturer eller politiker som tänker i nuet och inte för framtiden för sina medborgare. Det fanns något som min stora Idol Ludwig Erhardt lyfte fram

Sociala Marktwirtschaft utifrån detta skulle vi kunna hitta stöd för en Hållbar Markwirtschaft där vi värderar långfristiga hållbara investeringar i framtiden högre än korta klipp…………………(skatter är ju ett bra medel).

Utifrån Australien – som är näst störst kolproducent i världen, och där energi kommer till största del från kolkraftverk som har sin största supporter i den egna statsminister – ser vi kanske konsekvenserna. Exporten av kol går till stora delar till Indien och Kina som bygger mer och mer kolkraftverk……………….tänk om…..

Jag vill inte svartmåla framtiden – människor och samhällen har utvecklats – men vi inne på en farlig väg – vi alla har ett globalt ansvar.