Ett nytt årtionde börjar – dags för en reflektion

Man vaknar på morgonen i det nya året – och vågen i badrummet känner ingen Dig och på displayen önskar denna maskin Dig ett Gott Nytt År – samt påminner dig att du har ökad din kroppsvikt under julhelgen med 500 gr – tydlig i diagramform ………..självklart finns dessa uppgifter samt rörelsemönster även i den tillhörande app. Nya Tiden

Jo det är en sann story och visar hur vi mer och mer påverkas av digitalisering och informationsutbyte mellan olika maniker och sensorer. Utvecklingen har gått snabbt det senaste tio åren. Vi har blivit mera beroende av all information som vi kan ta till oss, så att vi inte kan släpper vara apparater som ger oss tillgång till all nödvändig data och allt mer skräp. Vi har blivit ”like” ”bling beroende – och många känner sig stressad när det inte har tillgång till en uppkoppling eller vet vad andra gör. Korta rubriker och meningar via chatt eller Twitter styr informationsflödet och lämnar dörren öppen till feltolkningar. När antal följare är ett tecken att att man duger – är vi ute på fel väg. Nu jag är inte emot alla nya grepp, jag själv gillar att lägga upp mina tankar – men har börjad begränsa mig och granskar mycket kritisk alla budsakp.……och jag älskar Facetime – Att har daglig kontakt med mina barnbarn i Lysekil – samt att alla nya digitala redskap underlättar livet för mig, detta gör mig lycklig. Vi har bara sett början  – men glöm inte att stanna upp och tänka till.

Vad har hänt mera

I början av 10 talet hade jag den stora äran att vara med att starta upp en ny myndighet med ett av Sveriges största uppgifter – kompetensförsörjningen. Tänk att få jobba med så många otrolig duktiga arbetskollegor som brinner för utbildningsformen – vi hade många djupa diskussioner och även meningsskiljaktigheter – men alla syftade till det bästa för själva uppdraget – inte för sig själva. Olika sak perspektiv berikade oss alla. Men vi lyckades, tack för den tiden som man saknar i dag ännu mera.

Nästa tjänsten i en kommun har varit något helt annat, förståelse i verksamheten om uppdraget att vi är tjänstemän och vara uppdragsgivare är medborgarna i form av det folkvalda har varit ett utvecklingsområde. Konstnärernas frihet och egna agendor och mål gjorde inte livet lättare– att implementerar styrning från huvudmannen har inte varit populär. Det har varit en ny känsla för mig – och blev mer och mer tydlig att fokusen i tankebanor hos flertal – ”Vad vinner jag på detta – inte vad är nyttan för medborgarna eller mottagaren av tjänsten.

“Jag förre Vi ” – och förståelse att vi jobbar på medborgarnas uppdrag (som via skattekronor betalar oss) har varit svag – men med hjälp av en kompetent chef, en duktig organisation med medarbetarna, nya ledare lyckades vi – Tack

Ett annat fenomen upptäckte jag när några nyckelpersoner högst upp utbytes och den politiska ledningen är ny – anlitades allt fler konsulter som skapar planer och mål – som sedan ges till nya chefer som underlag för att driva igenom detta, utan att verksamheten har varit delaktiga eller att det speglar verksamheternas behov. När man sedan har det största tilltro till konsulter och inte till verksamheter – blir det fel – särskild när man har tidigare haft en öppen dialog och ett kritiskt förhållningsätt med medborgarnyttan i fokus. Jag skulle funderat lite över innebörden det första orden från den nya chefen ” Its a ny sheriff in town” –

Jag har många gånger tänkt över mitt sätt att vara och hur jag ska vara som ledare eller person – jag själv präglades av mina chefer (fick bekräftelse i den socialkonstruktivism perspektiv) och söker mig även till verksamheter där jag kan känner igen följande– ett öppet respektfullt arbetsklimat, där chefer har tillit och där allas medarbetarnas olika kompetenser berikar organisationer. Utveckling – nyfikenhet och ständiga förbättringar ligger mig mycket nära. Där finns det basen för ett agilt arbetssätt som går i takt med tiden och där förändringar är naturligt – alla vill utvecklas och trivas på sitt jobb. Så har man även kortfristiga och långfristiga mål. Man blir ju klokare med åren – med facit i handen kan jag säger – ska man lyssnar på sin magkänsla – du är den som du är i grunden – sedan ska man ju anpassa sig till organisationen – men du har ju Dina grundvärderingar. Jag vet att många i den unga generationer håller med mig.

Jag trivs med människor, Jag har tillit , är rak och ärlig , jag är innovativ, jag tänker om och nytt, vill hittar lösningar, vill alltid göra det bästa för organisationen, ser möjligheter i utmaningar och i offentlig sektor är jag tjänsteman i ett demokratisk samhälle på uppdrag av medborgarna. Jag litar även på människor – och önskar att alla är rak på sak, och värst är ful spel bakom kulisserna och kotterier. Sedan har jag inte ett ”akademisk tunnelseende”, utan sätter allt gärna i ett större perspektiv. En person sade nyligen till mig –  Heinz ibland är en organisation, inte mogen för Ditt ledarskap – du bränner ut Dig, att vara ärlig och öppen är inte lätt.

Samhälle

Mina synpunkter om samhället – finns på en sida från mig www.politiksatips.se

Sammanfattningsvis känns följande orden ganska passande –

Vad kan jag göra för samhället – och inte vad kan samhället göra för mig. Vi alla har ansvar för det möjligheter och utmaningar som vi har och har framför oss, det gäller i nöd och lust.

Påminner gärna om mitt gamla recept:

Ledarskap a la Heinz Glöckler

300 gr Engagemang

150 gr tillit

 1 stk helhetssyn

 5 msk flexibilitet

3 tsk Pragmatism

1 stk Dj-vlar Anamma

 4 krm Struktur

100 gr Visionärsskap

300 gr Coachförmåga

3 dl feedback Förväll Engagemang och Tillit. Pudra över feedbacken. Tillsätt Flexibiliteten efter behov och bryn strukturen försiktigt. Tillsätt Visionärskap och Pragmatism under gemensam röring. Lägg i övriga ingredienser under avsmakning. Serveras företrädesvis med tydlighet.